Presentation av Netfonds Bank AS


Affärsområden

Netfonds Holding AS (Netfonds) är moderbolaget till Netfonds Bank AS, en norsk affärsbank, och Netfonds Livsforsikring AS, ett norskt livsförsäkringsbolag. Netfonds Bank AS erbjuder tjänster inom värdepappershandel på internet med handel i Danmark, Sverige, Norge och USA.

Netfonds startade sin verksamhet 1996 som den förste nätmäklaren i Norge och har idag en betydande marknadsandel (ca 4%) på Oslo Börs.


Tillsynsmyndighet

Netfonds har huvudkontor i Oslo och står under övervakning av Finanstilsynet i Norge.


Management

Rolf Dammann är chief executive officer och äger 80% av aktierna i Netfonds.


Risk - Capital Requirements

Netfonds värderar risk på löpande basis. Netfonds har följande stora risker:

  1. Credit risk, som reduceras genom strict lending practice.
  2. Operational risk, som kontrolleres med sträng rutinkontroll och backupsystem.
  3. Liquidity risk, som reduceras med credit lines från andra finansinstitutioner och hög insättningsgaranti.

För detaljer se dokument nedanför:

- ICAAP-översikt.
- Offisielt regnskap for Netfonds Holding
- Offisielt regnskap for Netfonds Bank
- Offisielt regnskap for Netfonds Liv
- Quarterly consolidated accounts for Netfonds Holding/Bank/Liv

- Årsrapport for 2016 Netfonds Holding
- Årsrapport for 2016 Netfonds Bank
Årsrapport for 2016 Netfonds Livsforsikring

- Rapport for 1 kvartal 2017 Netfonds Bank
- Rapport for 2 kvartal 2017 Netfonds Bank
- Rapport for 3 kvartal 2017 Netfonds Bank
Rapport for 1 halvår 2017 Netfonds Livsforsikring

Utformning |  Hjälp |  Utskrift  Öppna marknader: Stockholm
måndag 19/02-2018 17:12:08