Live | Norge | Sverige | Danmark | Europa | USA | Valuta | Råvaror | OTC-marknad | NDXFördröjda kurser. Senast uppdaterad: tisdag 20. mars
Översikt
Kurslista
Index
Nyheter
Största transaktioner
Teckningsrätter
Historik
Vinnare/förlorare
Hög/låg

01/11-2017 12:00:00: (ITAB-B.ST) Delårsrapport januari-september 2017

JULI - SEPTEMBER 2017

· Intäkterna uppgick till 1 668  Mkr (1 353)
· Rörelseresultatet uppgick till 172 Mkr (147)
· Resultatet efter finansiella poster uppgick till 150 Mkr (143)
· Resultatet efter skatt uppgick till 111 Mkr (108)
· Resultatet per aktie uppgick till 1,05 kr (1,01)
· Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -89 Mkr (58)
· Nettoskulden uppgick till 2 207 Mkr (1 164)

JANUARI - SEPTEMBER 2017

· Intäkterna uppgick till 4 740  Mkr (3 651)
· Rörelseresultatet uppgick till 382 Mkr (318)
· Resultatet efter finansiella poster uppgick till 333 Mkr (303)
· Resultatet efter skatt uppgick till 249 Mkr (230)
· Resultatet per aktie uppgick till 2,34 kr (2,15)
· Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 10 Mkr (152)
· Nettoskulden uppgick till 2 207 Mkr (1 164)

· La Fortezza har under kvartalet utvecklats enligt förväntan och väl i linje med koncernens utveckling.
· Stark bruttomarginal ger långsiktiga förutsättningar för produktutveckling och marknadssatsningar.
· Stort intresse för konsumentupplevelse och ökad effektivitet i butik.
· Förvärv av två belysningsbolag i Tyskland.

Denna information är sådan information som ITAB Shop Concept AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades för offentliggörande kl. 12.00 den 1 november 2017.

För ytterligare information:
Ulf Rostedt, CEO 070-694 86 82

För övrig kontakt:
Samuel Wingren CFO 070-848 43 00
Karin Alvudd, Head of Group Communication 070-855 43 92
karin.alvudd@itab.com

ITAB Shop Concept AB (publ) erbjuder kompletta butikskoncept till butikskedjor inom detaljhandeln. I helhetserbjudandet ingår kundunika konceptinredningar, kassadiskar, självutcheckningssystem och professionella belysningssystem. Bland kunderna finns de ledande aktörerna i större delen av Europa. ITAB är marknadsledande inom kassadiskar till detaljhandeln i Europa, och en av Europas största leverantörer av butiksinredning och belysningssystem. ITAB har cirka 3 600 anställda och hade 2016 en årsomsättning på 5 417 Mkr. Bolagets B-aktie är noterad på Nasdaq Stockholm.

Extern länk:http://news.cision.com/se/itab-shop-concept/r/delarsrapport-januari-september-2017,c2380364
Extern länk:http://mb.cision.com/Main/862/2380364/744971.pdf

Nyheten är levererad av Cision

Utformning |  Hjälp |  Utskrift  | Byt till realtid  Öppna marknader: Oslo Børs, Stockholm, København fondsbørs, Unoterte Norge
tisdag 20/03-2018 10:39:23