Live | Norge | Sverige | Danmark | Europa | USA | Valuta | Råvaror | OTC-marknad | NDXFördröjda kurser. Senast uppdaterad: tisdag 16. januari
Översikt
Kurslista
Index
Nyheter
Största transaktioner
Teckningsrätter
Historik
Vinnare/förlorare
Hög/låg

12/01-2018 22:25:30: (CASO.ST) Cassandra Oil ger ut nya aktier i en riktad emission

Styrelsen för Cassandra Oil AB har beslutat att genomföra en riktad emission av 9 496 704 aktier, till en kurs av 0,60 kronor per aktie, till Recall Capital. Aktierna är tecknade och betalas genom kvittning mot aktietecknarens fordran om 5 698 022 kronor på bolaget. Emissionen sker med bemyndigande från bolagsstämman 2017-05-23. För ytterligare information, kontakta Anders Olsson, VD Cassandra Oil AB, tel: +46 761 63 21 00 


+------------------------------------------------------------------------------+
Denna information är sådan information som Cassandra Oil AB är skyldigt att
offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades
genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 12 januari
2018. 
 
+------------------------------------------------------------------------------+

För ytterligare information, vänligen kontakta
Anders Olsson, Verkställande direktör
Tel: 076-16 32 100

Cassandra Oil är ett svenskt miljöföretag som med hjälp av ny teknik producerar olja ur kolvätehaltigt material, till exempel uttjänta bildäck, plastavfall, "oljesludge", spillolja och på sikt även oljesand, oljeskiffer och elektronikskrot. Cassandra Oils aktie är listad på Nasdaq First North Stockholm med kortnamn CASO. Remium Nordic Holding AB är bolagets certified adviser. Antalet aktieägare uppgår till ca 8 000.

Extern länk:http://news.cision.com/se/cassandra-oil/r/cassandra-oil-ger-ut-nya-aktier-i-en-riktad-emission,c2430853
Extern länk:http://mb.cision.com/Main/218/2430853/777057.pdf

Nyheten är levererad av Cision

Utformning |  Hjälp |  Utskrift  | Byt till realtid  Öppna marknader: Stockholm, København fondsbørs, Nasdaq, Nyse, Amex
tisdag 16/01-2018 16:39:05