Live | Norge | Sverige | Danmark | Europa | USA | Valuta | Råvaror | OTC-marknad | NDXFördröjda kurser. Senast uppdaterad: fredag 20. april
Översikt
Kurslista
Index
Nyheter
Största transaktioner
Mäklarhandel
Teckningsrätter
Historik
Datum Antal dagar Distributör Värdepapper Börs Sök  
Datum Tid Aktie Rubrik
20/04-2018 14:46:41 BRAV Kommuniké från Bravida Holding AB (publ):s årsstämma den 20 april 2018 (Cision)
  14:46:41 BRAV Report from Bravida Holding AB (publ)'s annual general meeting on 20 April 2018 (Cision)
  14:30:00 DIST VALBEREDNINGEN I DISTIT AB FÖRESLÅR NY STYRELSELEDAMOT (Cision)
  14:30:00 CATE Catena continues to grow and is recruiting (Cision)
  14:30:00 CATE Catena fortsätter växa och rekryterar (Cision)
  14:15:46 FNMA-PREF Invitation to Ferronordic's capital markets day (Cision)
  14:15:46 FNMA-PREF Inbjudan till Ferronordics kapitalmarknadsdag (Cision)
  14:15:00 ATCO-B ATCO-A Inbjudan till Epiroc kapitalmarknadsdag den 30 maj 2018 (Cision)
  14:15:00 ATCO-B ATCO-A Invitation to Epiroc Capital Markets Day May 30, 2018 (Cision)
  14:00:00 WESC WeSC: Teckningsperiod i företrädesemission senareläggs med start omkring den 4 maj 2018 (Cision)
  13:36:08 INVE-B INVE-A Tryckfel i Investors delårsredogörelse januari-mars 2018 (Cision)
  13:36:08 INVE-B INVE-A Typo in Investor's Interim Management Statement January-March 2018 (Cision)
  13:24:28 ADDERA AdderaCares företrädesemission övertecknad (Cision)
  13:00:00 BONEX KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I BONESUPPORT HOLDING AB (Cision)
  13:00:00 BONEX NOTICE OF ANNUAL SHAREHOLDERS' MEETING IN BONESUPPORT HOLDING AB (Cision)
  13:00:00 RTC Rethinking Care Sweden AB och MediCheck AB blir samarbetspartners (Cision)
  12:15:00 NWG Kommuniké från årsstämman i Nordic Waterproofing Holding A/S (Cision)
  12:15:00 NWG Bulletin from the annual general meeting of Nordic Waterproofing Holding A/S (Cision)
  12:09:57 KLAR Kommuniké från årsstämma i Klaria Pharma Holding AB (Cision)
  11:55:00 ORES Flaggningsmeddelande (Cision)
  11:50:00 KAN Kanceras extra bolagsstämma beslutade om nyemission (Cision)
  11:30:00 RTC Rethinking Care Sweden AB:s årsredovisning för 2017 offentliggjord (Cision)
  11:00:00 NVP NeuroVive presenterar utveckling i NVP025 mitokondriell myopati projekt vid konferensen Mitochondrial Medicine (Cision)
  11:00:00 NVP NeuroVive presents NVP025 mitochondrial myopathy project progress at Mitochondrial Medicine conference (Cision)
  11:00:00 MEAB-B Pressmeddelande 20 april 2018 (Cision)
  10:45:00 NVP NeuroVive offentliggör tilläggsprospekt (Cision)
  10:45:00 NVP NeuroVive publishes supplementary prospectus (Cision)
  10:35:00 ONOT Vattenfall to present 2018 first quarter results on 26 April (Cision)
  10:35:00 ONOT Vattenfall presenterar delårsrapporten för januari-mars 2018 den 26 april (Cision)
  10:30:00 MIDW-B Thomas Schüller ny VD för HAKI (Cision)
  10:25:00 SCA-B SCA-A Samskip Nor Lines' service will start calling SCA Logistics Rotterdam (Cision)
  10:25:00 SCA-B SCA-A Samskip Nor Lines angör SCA Logistics Rotterdam (Cision)
  10:00:00 HAV-B Havsfrun Investment AB: Substansvärdet per aktie minskade med 0,4 % under mars (Cision)
  09:41:25 EOLU-B Penser Access: Eolus Vind - Potentiell fördubbling av redan fyrdubblad orderstock (Cision)
  09:30:00 EPIS-B Episurf Medical deltar vid Idrottsmedicinska Vårmötet som arrangeras den 26-27 april i Stockholm, Sverige (Cision)
  09:30:00 EPIS-B Episurf Medical will exhibit at the Swedish Sports Medicine Spring Meeting (Idrottsmedicinska Vårmötet), held in Stockholm, Sweden, on April 26-27 (Cision)
  09:19:51 CCOR-B Concordia Maritime increase its commitment to cleaner seas (Cision)
  09:18:23 CCOR-B Concordia Maritime ökar engagemanget för renare hav (Cision)
  09:00:00 ONG Kallelse till årsstämma i Oniva Online Group Europe AB (publ) (Cision)
  09:00:00 ICA Invitation to presentation of ICA Gruppen's Q1 report (Cision)
  09:00:00 ICA Inbjudan till ICA Gruppens presentation av delårsrapport (Cision)
  08:50:00 DEVP-B DevPort AB (publ) kallar till ordinarie bolagsstämma (årsstämma) den 14 maj 2018 (Cision)
  08:50:00 ADVE Heléne Bittmann new Swedish VP Sales for the National Security focus area at Advenica (Cision)
  08:45:00 ADVE Heléne Bittmann blir ny svensk försäljningschef för Advenicas fokusområde National Security (Cision)
  08:30:00 NVP NeuroVives ledande befattningshavare och anställda tecknar units i pågående företrädesemission (Cision)
  08:30:00 NVP NeuroVive's Board Members, Senior Executives and employees will subscribe units in the ongoing rights issue (Cision)
  08:30:00 KAN Kanceras årsredovisning för 2017 offentliggjord (Cision)
  08:30:00 EXPRS2 ExpreS2ion's U.S. partner Integrated BioTherapeutics launches first ExpreS2-based research product (Cision)
  08:30:00 EXPRS2 ExpreS2ions amerikanska partner Integrated BioTherapeutics lanserar första forskningsprodukten baserad på ExpreS2 (Cision)
  08:30:00 TFBANK The acting CEO Mattias Carlsson is appointed as the CEO for TF bank (Cision)
Sidstorlek:
Utformning |  Hjälp |  Utskrift  | Byt till realtid  Öppna marknader: Oslo Børs, Stockholm, København fondsbørs, Unoterte Norge
fredag 20/04-2018 14:47:10