Live | Norge | Sverige | Danmark | Europa | USA | Valuta | Råvaror | OTC-marknad | NDXFördröjda kurser. Senast uppdaterad: söndag 19. november
Översikt
Kurslista
Index
Nyheter
Största transaktioner
Mäklarhandel
Teckningsrätter
Historik
Datum Antal dagar Distributör Värdepapper Börs Sök  
Datum Tid Aktie Rubrik
17/11-2017 19:30:00 ENG Press release from annual general meeting in Internationella Engelska Skolan i Sverige Holdings II AB (publ) on 17 November 2017 (Cision)
  19:30:00 ENG Kommuniké från årsstämma i Internationella Engelska Skolan i Sverige Holdings II (publ) den 17 november 2017 (Cision)
  19:30:00 THQN-B Titan Quest Ragnarök released on Steam (Cision)
  19:30:00 THQN-B Titan Quest Ragnarök lanserad via Steam (Cision)
  17:37:10 CASO Change of terms- Reaktor ApS and Cassandra Oil (Cision)
  17:25:00 SAS SAS SAS-NOK SAS issues MSEK 1,500 unsecured bond (Cision)
  17:25:00 SAS SAS SAS-NOK SAS emitterar icke-säkerställt obligationslån om 1 500 MSEK (Cision)
  16:00:00 CBA CybAero publicerar prospekt och offentliggör ny finansiell information (Cision)
  15:30:00 ENRO Eniro AB (publ) publishes a prospectus supplement (Cision)
  15:30:00 ENRO Eniro AB (publ) offentliggör tilläggsprospekt (Cision)
  15:30:00 BAYN Bayn Europe signed a strategic framework agreement entering China sugar reduction market (Cision)
  15:00:00 ONOT Kährs launches B2B e-commerce service (Cision)
  15:00:00 ONOT Kährs lanserar e-handelstjänst för golventreprenörer (Cision)
  14:49:23 MAXF Analysguiden: Medel att växa med 50 procent (Cision)
  14:30:00 ONOT Vattenfall investerar i uppgradering av Ringhals (Cision)
  14:29:59 ONOT Vattenfall invests in Ringhals upgrade (Cision)
  12:34:48 CAR Sale of shares in Instalco Intressenter AB (publ) to the CEO (Cision)
  11:45:00 VRG-B Venue Retail Groups årsredovisning 2016/2017 (Cision)
  11:00:00 EKTA-B Conference call regarding Elekta's Q2 report for 2017/18 (Cision)
  11:00:00 DUST Dustin publicerar årsredovisning och hållbarhetsredovisning för 2016/17 (Cision)
  11:00:00 EKTA-B Telefonkonferens avseende Elektas Q2-rapport 2017/18 (Cision)
  10:51:15 WAYS VD kommenterar Q3 (Cision)
  10:45:00 CORE COREMS STAMAKTIE BYTER NAMN TILL STAMAKTIE AV SERIE ACOREMS STAMAKTIE BYTER NAMN TILL STAMAKTIE AV SERIE A (Cision)
  10:42:08 PREC Analysguiden: Starka finanser ett plus för PB (Cision)
  09:32:43 SIMRIS-B Ny tidsplan för Novel Foods-godkännande för Simris Algs omega-3-produkter (Cision)
  08:59:33 MMCA MMCB EQT Infrastructure acquires Dutch telecom and infrastructure company CAIW (Cision)
  08:55:00 FNMA-PREF Ferronordic's Board has decided on an obligatory redemption of A-preference shares (Cision)
  08:55:00 FNMA-PREF Ferronordics styrelse har beslutat om obligatorisk inlösen av A-preferensaktier (Cision)
  08:53:02 CAR Sale of shares in Instalco Intressenter AB (publ) to a handful of institutional investors (Cision)
  08:39:25 CLBIO Penser Access: Corline Biomedical - Nytt användningsområde för Renaparin (Cision)
  08:30:00 CHRO ChromoGenics satsar på offensiv marknadsexpansion och offentliggör företrädesemission om cirka 40 MSEK (Cision)
  08:30:00 CHRO Kallelse till extra bolagsstämma i ChromoGenics AB (publ) (Cision)
  08:30:00 CHRO ChromoGenics targets an offensive market expansion and announces a rights issue with pre-emption rights of ca 40 MSEK (Cision)
  08:30:00 CHRO Notice of extraordinary general meeting in ChromoGenics (Cision)
  08:30:00 KAN Delårsrapport för Kancera AB (publ) Kvartal 3 2017, 1 januari-30 september 2017 (Cision)
  08:30:00 NLAB Utser HB Nordström till ny COO (Cision)
  08:15:00 GPG-PREF Genova Property Groups delårsrapport januari-september 2017 (Cision)
  08:00:00 ENG Internationella Engelska Skolan 2017/2018 Interim Report - (1 July - 30 September 2017) (Cision)
  08:00:00 ENG Internationella Engelska Skolan 2017/2018 Delårsrapport - (1 juli - 30 september 2017) (Cision)
  08:00:00 HMED HMED Hansa Medical's Nomination Committee for the AGM 2018 appointed (Cision)
  08:00:00 HMED HMED Hansa Medicals valberedninginför årsstämman 2018 utsedd (Cision)
  08:00:00 BIOG-B Lactobacillus reuteri reduced bone loss in older women (Cision)
  08:00:00 BIOG-B Lactobacillus reuteri minskade benförlust hos äldre kvinnor (Cision)
  08:00:00 INDEX InDex Pharmaceuticals Holding AB (publ) delårsrapport för januari - september 2017 (Cision)
  08:00:00 SRNKE-B Serneke to build 160 rental apartments in Årsta (Cision)
  08:00:00 SRNKE-B Serneke bygger 160 hyresrätter i Årsta (Cision)
  08:00:00 AERO Aktieemissionen avslutad  -preliminärt resultat visar överteckning (Cision)
  08:00:00 RESB-101 Resurs Bank examines the possibility to issue bonds within existing MTN-programme (Cision)
  08:00:00 RESB-101 Resurs Bank undersöker möjligheten att emittera obligationer inom existerande MTN-program (Cision)
  08:00:00 RESURS Resurs Bank examines the possibility to issue bonds within existing MTN-programme (Cision)
Sidstorlek:
Utformning |  Hjälp |  Utskrift  | Byt till realtid Inga öppna marknader
söndag 19/11-2017 02:06:50