Inför deklaration

Då Netfonds Bank AS är ett norskt företag är vi inte skyldiga att göra preliminärskatteavdrag för våra svenska kunder och har därmed inte tagit ut någon svensk skatt på kapitalinkomster, såsom ränta, inlösen och svensk utdelning. Detta är något som kunden själv får ombesörja. Däremot dras det en källskatt för utländsk utdelning.

Ingångsvärden

Via din kontoutveckling kan du få fram uppgift om ingångsvärde för de värdepapper du erhållit i din behållning som kund hos Netfonds Bank. Välj ett till-datum då du fortfarande ägde aktuella aktier och uppdatera sidan.

 

Tidigare kund hos Saxo Privatbank (f.d. E-trade)

Via din kontoutveckling kan du få fram de ingångsvärden som Netfonds Bank har tilldelats av Saxo Privatbank i samband med din flytt som kund till oss. OBS, då köpt aktier /fondandelar när du var kund hos Saxo Privatbank har handel inte skett i vårt system. Netfonds reserverar sig därmed från felaktig uppgift. Det är alltid kundens eget ansvar att ta tillvara på sina avräkningsnotor.

Du kan här nå historik från Saxo Privatbank, fr.o.m. 1 jan 2011, t.o.m. 22 juli 2012. Vi kan dessvärre inte delge äldre historik. Vid frågor som berör handel som skett hos Saxo Pivatbank /E-trade, ber vi dig ta kontakt med dem i frågan.

 

K4-blankett

En K4-blankett ska användas när du redovisar försäljning av aktier, obligationer och andra värdepapper. Hos Netfonds Bank kan du tillgå ett förslag till en K4-blankett baserad på transaktioner i kundportföljen. I din kundportfölj registreras all handel du gör genom Netfonds Bank automatiskt. Du kan även välja att ändra och/eller registrera transaktioner vid behov.

Klicka här för ett förslag till sektion A i blankett K4.

Omkostnadsbeloppet beräknas enligt genomsnittsmetoden eller schablonmetoden. Netfonds Banks förslag till blankett K4 väljer automatiskt schablonmetoden om den är mer förmånlig. Genomsnittsmetoden beräknar det genomsnittliga omkostnadsbeloppet för samtliga aktier som är av samma slag och sort, oavsett när och hur du förvärvade aktierna. Schablonmetoden innebär att för marknadsnoterade aktier får omkostnadsbeloppet beräknas til 20% av ersättningen. Denna metod kan du t.ex. använda om du inte känner till omkostnadsbeloppet, eller om aktierna stigit mycket i värde sedan köpet.

För mer information gällande din deklaration besök www.skatteverket.se.

 

Kapitalförsäkring i Netfonds Liv

Netfonds Liv lämnar en kontrolluppgift (KU) till Skatteverket för din försäkrings kapitalunderlag. Kapitalunderlaget är värdet på försäkringen vid ingången av kalenderåret ökat med de premier som har betalats in till försäkringen under året. De premier som har betalats under andra halvåret (1 juli – 31 december) ska bara räknas med till hälften.

Skatteunderlaget räknar du ut genom att multiplicera försäkringens kapitalunderlag med statslåneräntan den 30 november året före inkomståret. Statslåneräntan per den 30 november 2016 var 0,27%. Från och med inkomståret 2016 räknar du ut skatteunderlaget genom att multiplicera kapitalunderlaget med statslåneräntan den 30 november året före inkomståret plus 0,75 procentenheter. Räntesatsen som kapitalunderlaget multipliceras med måste alltid vara minst 1,25%. 

Statslåneräntan per 30 november 2016 var 0,27% (0,27% + 0,75% = 1,02%), vilket innebär att skatteunderlaget för inkomståret 2017 därför ska beräknas genom att multiplicera kapitalunderlaget med 1,25%. 

Läs mer om beskattning av utländsk Kapitalförsäkring via Skatteverket

 

Investeringssparkonto (ISK)

Netfonds Bank lämnar en kontrolluppgift (KU) till Skatteverket för schablonintäkten på ditt ISK. Schablonintäkten räknas fram genom att kapitalunderlaget multipliceras med statslåneräntan pr. den 30 november året före inkomståret ökat med 0,75 procentenheter. Som lägst ska schablonintäkten beräknas till 1,25 % av kapitalunderlaget. 

Statslåneräntan per 30 november 2016 var 0,27% (0,27% + 0,75% = 1,02%), vilket innebär att skatteunderlaget för inkomståret 2017 därför ska beräknas genom att multiplicera kapitalunderlaget med 1,25%.

Kapitalunderlaget är totalvärdet för ISK:n vid ingången av varje kvartal dividerat på fyra. Du kan själv räkna ut ditt kapitalunderlag. Via din Kontoutveckling kan du ställa in ett Till-datum för respektive kvartal för att få fram totalvärdet på ISK:n per specifikt önskat datum. Via dina Kontohändelser kan du ställa in datum för ditt inkomstår. Välj transaktionstyp överföringar för att få en överblick för de insättningar som gjorts till ditt ISK under året. Addera totalvärdet för varje kvartal med totalsumman av dina insättningar och dividera på fyra för att få fram ditt kapitalunderlag. 

Läs mer om beskattning av ISK via Skatteverket.

 

Redigering av kundportfölj

Har du tidigare gjort handel av värdepapper hos annan aktör, f.ex. Saxo Privatbank, kan du behöva registrera uppgifter manuellt för att få ett mer komplett förslag till en K4-blankett. Klicka här för att redigera i din kundportfölj. 

 

Utformning |  Hjälp |  Utskrift Inga öppna marknader
måndag 16/07-2018 08:45:56