Depåkonto och utvidgad handelsram

Netfonds Depåkonto (plus konto)
För att kunna handla måste antingen pengar eller aktier överföras till depåkontot i Netfonds. När aktier säljs kan köporder omedelbart läggas in efter att försäljningen är genomförd. Man behöver alltså inte vänta till avräkningen är gjord för att kunna köpa nya aktier.

Depåkunder tillgodoräknas ränta för deponerat pengabelopp. Pengar på depåkontot är skyddat genom Netfonds försäkring och innehaven förvaras på ett eget klientkonto i vår bank.

Vid överföring av pengar till och från depåkontot måste en överföring läggas in, Detta görs på Överföringar. Överföringen måste läggas in förre klockan 09.00 dagen innan transaktionen skall utföras. Om dessa föreskrifter följs ska beloppet vara tillgängligt nästa dag.

Netfonds Trader konto med utvidgad handelsram

Med Trader konto med utvidgad handelsram kan summan av köpordern överskrida saldon på depåkonto. Maximal handelsram beräknas vid ordertilfället. Ramen bestäms av summan av följande två faktorer:

  • 50% av värdet på din värdepapperportfölj vid dagens början
  • 300% av innestående pengabelopp i depån vid dagens början

Handelsramen reduceras med inlagda köporder. Ramen ökas när försäljning genomföres.

Vid börsslut får netto avräkningssaldo inte överstiga pengabeloppet i depåkontot.Gå in på Överföringar för att betala in pengar. Sista tidspunkt för att betala in pengar via betalningsuppdrag är klockan 16.00 samma dag som de aktuella börstransaktionerna är genomförda.

Netfonds kommer utan förvarning genomföra försäljning av värdepapper i depån för att regulera pengabeloppet så avräkning kan ske i rätt tid. Kunden är ansvarig för att kontrollera att tillräckligt pengabelopp finns kvar på depåkontot.

Kontakta Netfonds på telefon +47 23 15 86 00 för att göra avtal om utvidgad handelsram.

 

 

Utformning |  Hjälp |  Utskrift  Öppna marknader: Oslo Børs, Stockholm, København fondsbørs, Unoterte Norge
tisdag 17/07-2018 11:56:56