Kundförhållande
För att handla aktier genom Netfonds Bank AS, måste du vara registrerad som kund. Du måste ha kännedom om och ha godkänt Netfonds Bank AS användarvillkor och generella vilkor för kundförhållande.

Privatpersoner
Privatpersoner måste vara minst 18 år för att bli kunder. Minderåriga kan bli kunder om målsman signerar.

Legitimering
Du kan skicka in kopia av pass eller annan giltig legitimation.

E-post og mobilnummer
Kontrollera att du har registrerat korrekt e-post och mobilnummer. Detta är våra viktigste informationskanaler till dig som kund.

Ändamål
Banken är enligt lag förpliktigad att inhämta information om vilket/vilka ändamål du har med kundförhållandet.

Öppna aktie- och fondskonto

Privatperson Företag Minderårig
Personlig information
Förnamn
Efternamn
Personnummer
Adress
C/o-adress
Adress
Postnummer
Ort
Land
Kontakt
E-post
Land för mobilnummer
Mobilnummer +46
Användarnamn vid inloggning
Användarnamn
Lösenord
Återge lösenord
Bankkonto för utbetalningar och belastning
Clearingnummer
Bankkonto
Ändamål
Handlar du för egen räkning?
Yrke
Sysselsättning?
Ändamål med kundförhållandet
Medborgarskap
Medborgarskap
Skattepliktig till

Utformning |  Hjälp |  Utskrift Inga öppna marknader
söndag 18/03-2018 08:54:10