FAQ Emissioner

1. Vad är egentligen en nyemission?
2. Hur får jag information om emissionen?

3. Kostar det att delta i en emission?
4. När är fristen?
5. Hur gör jag för att delta?

6. Kan jag överteckna, hur gör jag?
7. När ska likvida medel för teckningsbeloppet vara tillgängligt på min depå?
8. Vad händer med mina teckningsrätter/uniträtter om jag inte deltar?
9. Vad händer med mina befintliga aktier vid en emission?
10. Har mina teckningsrätter registrerats?

 

1. Vad är egentligen en nyemission?
Bolaget ger ut nya aktier för att få in mer kapital. Främst vänder man sig till befintliga aktieägare som får köpa i förhållande till hur många aktier de redan äger, exempelvis en ny aktie på fyra gamla, 1:4.

2. Hur får jag information om emissionen?
Netfonds skickar ut information kring emissionen i den mån vi kan till den registrerade e-postadressen på depån samt att du finner villkoren under knappen Emission bredvid själva teckningsrätten/uniträtten. För prospekt och mer detaljerad information hänvisar vi till företagets hemsida.

3. Kostar det att delta i en emission?
Det utgår inte courtage i samband med deltagande i emissioner, den enda kostnaden kopplad till en emission är själva teckningsbeloppet.

4. När är fristen?
Fristen för att delta är angiven i den information som går ut per e-post till kunder som blir tilldelade teckningsrätter/uniträtter samt under fliken Emission bredvid själva teckningsrätten  

5. Hur gör jag för att delta?
Önskar du att delta i emissionen loggar du in via www.netfonds.se och klickar på Depåöversikt och därefter Emission bredvid teckningsrätten/uniträtten och följer instruktionerna.

6. Kan jag överteckna, hur gör jag?
Ja, du kan överteckna genom att justera antalet teckningsrätter i rutan när du registrerar deltagande och sen klicka på beräkna. När du registrerar för fler teckningsrätter än du egentligen har, kommer det upp en informationstext om överteckning. Netfonds kan inte garantera att du blir tilldelad det antal aktier du önskar att överteckna men vi skickar in instruktioner om överteckningen.

7. När ska likvida medel för teckningsbeloppet vara tillgängligt på min depå?
Netfonds rekommenderar att ha likvida medel för teckningsbeloppet tillgängligt på depån samma dag som fristen för att delta går ut. 

8. Vad händer med mina teckningsrätter/uniträtter om jag inte deltar?
Dina teckningsrätter/uniträtter kommer att tas bort från depån när dem är värdelösa. Du har således tre alternativ vid en emission. Du kan använda dina teckningsrätter/uniträtter för att teckna nya aktier, sälja dem via internetsidan eller inte göra någonting och då kommer de tas bort från depån när teckningsperioden är slut.  

9. Vad händer med mina befintliga aktier vid en emission?
Det sker ingenting med dina befintliga aktier i företaget vid en emission utan du kommer ha kvar dessa oavsett om du deltar i emissionen eller ej.

10. Har mina teckningsrätter registrerats?
Du får ett bekräftelsemail när du har registrerat deltagande i en emission samt att du kan klicka på knappen Emission och se status under andra raden i tabellen under Tidigare registrerade TR/UR.