Kapitalförsäkring

Både privatpersoner och företag kan teckna en kapitalförsäkring via Netfonds Liv. Det är en fördelaktig kontotyp då du inte betalar kapitalvinstskatt och dessutom slipper krångligt pappersarbete inför deklarationen.

I Netfonds Liv kapitalförsäkring kan du handla

 • Aktier
 • Fonder

Beskattning

 • Ingen kapitalvinstskatt betalas utan istället betalas en årlig avkastningsskatt
 • Avkastningsskatten uppgår år 2014 till 0.627% av försäkringens värde vid ingången av året plus insättningar.
 • För en kapitalförsäkring är skatten en definitiv källskatt som beräknas separat utan koppling till andra inkomster och utgifter i inkomstslaget kapital. Den schablonmässiga avkastningen på en kapitalförsäkring kan därför inte kvittas mot förluster och utgifter i kapital.
 • Netfonds utför allt deklarationsarbete för försäkringen.

Avgifter och uttag

 • Det är gratis att upprätta en kapitalförsäkring.
 • En riskkostnad tas månatligen ut för att täcka efterlevandeskyddet motsvarande 1% av innehavet. Riskkostnaden beräknas utifrån försäkringstagarens kön och ålder och varierar därför något från person till person. Generellt ligger riskkostnaden på ca 0.0003% av försäkringsvärdet. Vilket innebär en månatlig kostnad på ca 3 SEK per 1 000 000 SEK.
 • En administrativ avgift på 0.0083% av försäkringsvärdet tas ut månatligen (0.1% årligen).
 • Ett uttag från kapitalförsäkringen kallas för delåterköp.
 • Ett helt återköp kan inte genomföras under första året från försäkringens tecknande, utan ett innehav om minst 1 000 SEK måste finnas innestående på kontot.

 

Ta del av försäkringsvillkoren här.

Teckna kapitalförsäkring här.