Bli kund

Kontotyper:

 

Netfonds Plus - Kontant handel från klientkonto:
Passar för dig som inte önskar att handla på kredit. Kontantbelopp måste överföras till ditt klientkonto innan köporder kan placeras. Vid köp av aktier dras köpssumman direkt från klientkontot. Vid försäljning av aktier överförs summan av försäljningen direkt till ditt klientkonto.  

Netfonds Trader med belåning - Konto med belåning:
Netfonds finansierar dina aktieinvesteringar till en fördelaktig ränta. Lånet upptas automatiskt och är säkrat med pant i ditt värdepapperskonto. Villkor kan hämtas här. Följande avtal måste signeras för att få tillgång till belåning:
- Ramavtal för lån till förvärv av finansiella instrument
- Ramavtal för värdepapperslån

Netfonds Trader Intradag - Konto med intradagsbelåning:
Passar för dig som handlar aktivt och som önskar mer att handla för i börsens öppningstider. Med Intradag Trader konto kommer du att ha en handelsram på upp till 3 gånger dina klientmedel vid börsdagens öppning, samt hälften av värdet av dina värdepapper vid börsens öppning. Under handelsdagen reduceras handelsramen med inlagda köporder och ökar vid genomförda försäljningar.

Vid handelsdagens slut ska totalt nettoköp inte överstiga det belopp som är tilgängligt saldo på kontot med tillägg för belastningsuppdrag. Sista frist för att ge oss belastningsuppdrag är kl 09.00 dagen efter handelsdagen. Försäljning av värdepapper för att täcka saknat belopp från föregående handelsdag godtas inte. Kontoinnehavaren accepterar att Netfonds utan varsel kommer att genomföra försäljningar av kontoinnehavarens värdepapper på värdepapperskonto stående hos Netfonds vid en sådan situation. Kontoinnehavaren förpliktigar sig till att följa upp saldot via websidorna och kontrollera att betaliningar sker som förutsatt.