Bli kund

topp

Hur du blir kund

1. Hur blir jag/vi kunder hos Netfonds Bank?

Det är enkelt att bli kund hos Netfonds!
Tryck på knappen nedan, fyll i blanketten och avsluta med att signera med BankID. Alternativt kan blanketten skrivas ut och skickas till oss i original per post.

Bli kund nu

2. Jag har ett depåkonto hos ett annat värdepappersföretag, hur gör jag?

Önskar du att sälja aktier som du har på ett annat konto än hos Netfonds Bank behöver du anmäla flytt av ditt aktieinnehav. En flytt innebär att alla eller delar av ditt innehav av aktier och värdepapper överförs till ditt nya konto hos Netfonds Bank. Värdepapper som köps via Netfonds Bank registreras på ett depåkonto där Netfonds Bank är registrator. Fullmakter för flytt hittar du här. Formuläret fylls i och signeras med BankID, eller scannas och skickas via e-post till backoffice@netfonds.se.
OBS! Du måste skicka dokumentet från samma e-post som du registrerat för konto.

Du ansvarar själv för om flytten skulle innebära någon avgift. Flytt av aktier från Netfonds medför en avgift enligt prislistan.

3. Kan jag handla aktier via Netfonds Bank även om jag är bosatt i utlandet?

Netfonds Bank erbjuder sina tjänster till personer och företag med bankkonto i en svensk bank. Vid registrering måste nuvarande bostadsadressen uppges. Det samma gäller för utländska medborgare. För svenska och danska kunder se www.netfonds.se eller www.netfonds.dk.

4. Vi är ett gäng vänner som vill börja spara i aktier, hur gör vi?

En aktiesparklubb är en grupp privatpersoner som går ihop för att tillsammans äga aktier. Klubbens medlemmar äger tillgångarna gemensamt. För att registrera sig som en aktiesparklubb måste man göra detta med organisationsnummer.

5. Hur mycket kostar det att handla aktier via Netfonds Bank?

Se vår prislista.

6. Erbjuder Netfonds Bank rådgivning?

Netfonds Bank erbjuder ingen rådgivningstjänst till sina kunder.
Du kan däremot prenumerera på analyser som kund. Se i prislistan för priser.

7. Hur överför jag pengar till depåkonto?

Som kund hos Netfonds Bank får du välja ett personligt bankkonto (t.ex. ditt lönekonto) som används till in- och utbetalningar från Netfonds Bank. Alla överföringar till/från depåkontot hos Netfonds gör du via överförings-sidan.

Avvecklingsformer och kontotyper

Om kontoförhållanden hos Netfonds

Ett kontoförhållande hos Netfonds består av:

Värdepappersdepå:

Svenska och danska aktier förvaltas i en förvaltarregistrerad depå hos SEB. Norska aktier registreras i norska värdepapperscentralen, VPS. Amerikanska aktier förvaltas i en förvaltarregistrerad depå hos BNP Paribas New York.

Kundmedel:

Insättning på kundkonto kommer att vid varje tid stå på ett särskilt klientkonto i en svensk förrättningsbank eller i liknande institut, avskiljt från företagets egna medel och så långt som möjligt skyddat mot Netfonds övriga kreditorer.

Avvecklingsformer och kontotyper hos Netfonds

Avvecklingsformer

Netfonds Pluss

Kontantavveckling från kundkonto

För dig som inte vill handla på kredit. Kontantbeloppet behöver överföras till ditt kundkonto före en köporder kan ges. Vid köp av aktier dras köpsumman direkt från ditt kundkonto. Vid försäljning av aktier överförs summan direkt till kundkontot.

Netfonds Trader med lånekredit

Konto med kreditgräns (kreditkonto)

Netfonds finansierar dina aktieköp till gynnsam ränta. Lånet beviljas automatiskt och är säkrat med pant i ditt värdepapperskonto. Ett avtal måste täcknas.

Netfonds Trader Intradag

Konto med Intradag kreditgräns

För dig som aktivt handlar och vill utöka handelsgränsen inom loppet av börsens öppningstider. Med Intradag Trader konto får du en handelsgräns med upp till 3 gånger insättningen vid börsdagens öppning, samt hälften av värdepappersvärdet vid börsdagens början. Under handelsdagen minskas handelsgränsen för inlagda köporder och ökas med genomförda försäljningsuppdrag. Vid handelsdagens slut ska övergripande netto av köpsumman inte överstiga det tillgängliga belopp på kontot med tillägg av förfrågan om att belasta ditt konto. Kl 15 dagen efter handelsdagen är sista tiden för att ge oss förfrågan om att belasta ditt konto. Försäljning av värdepapper för att täcka det saknade avräkningsbeloppet från föregående handelsdag godtas inte. Kontohavare accepterar att Netfonds utan förhandsbesked genomför försäljning av kontoinnehavarens värdepapperskonto, där Netfonds är registrator, för att kunna täcka övertrasseringar på kontot. Kontoinnehavare ansvarar för att kontrollera saldon via hemsidan samt att betalningar sker korrekt.

Netfonds Fondförvaltare

Avveckling via depåbank

För dig som vill använda depåbank för att genomföra värdepapper- och likvid avveckling i förbindelse med aktiehandel via Netfonds. Netfonds levererar värdepapper mot betalning genom depåbank. Ta kontakt med backoffice för att ingå särskilt avtal.

Netfonds Autogiro

Avveckling mot konto i bank

Nettosumman dras från ditt bankkonto dagen innan avvecklingsdagen. Försäljningsbeloppet utbetalas på avvecklingsdagen. Avvecklingsdagen är 3 dagar efter att en handel är genomförd på börsen. Denna kontoform är tidskrävande, och innebär en ökad avvecklingsrisk för Netfonds. Kontoformen kan endast användas för handel av aktier på Oslo Børs. Vill man handla andra instrument eller göra handel i utlandet, behöver det ske genom de andra avvecklingsformerna.

Kontotyper

Standardkonto

Ett konto som kan skapas av alla, och som omfattar alla investeringsområden.

Investeringssparkonto (ISK)

Ett flexibelt konto för privatpersoner som ger gynnsamma skatteregler och rapportering. Endast för aktier och aktiefonder. Läs mer om ISK här.

Öppna ISK nu

Vanliga frågor om ISK:

(Kommer snart)

Kapitalförsäkring

Både privatpersoner och företag kan teckna en kapitalförsäkring via Netfonds Liv. Det är en fördelaktig kontotyp då du inte betalar kapitalvinstskatt och dessutom slipper krångligt pappersarbete inför deklarationen.
Läs mer om kapitalförsäkring här.

Öppna konto

Vanliga frågor gällande kapitalförsäkringskonto:

1. Vad är ett kapitalförsäkringskonto?

- Ett kapitalförsäkringskonto är en sparform där ingen kapitalvinstskatt betalas utan istället betalas en årlig avkastningsskatt.

- Avkastningsskatten uppgick år 2014 till 0.627% av försäkringens värde vid ingången av året plus insättningar.

- För en kapitalförsäkring är skatten en definitiv källskatt som beräknas separat utan koppling till andra inkomster och utgifter i inkomstslaget kapital. Den schablonmässiga avkastningen på en kapitalförsäkring kan därför inte kvittas mot förluster och utgifter i kapital.


2. Varför ska jag välja ett kapitalförsäkringskonto?

- Det är gratis att upprätta en kapitalförsäkring.

- Netfonds utför allt deklarationsarbete för försäkringen.


3. Vad bör jag veta innan jag öppnar ett kapitalförsäkringskonto?

- En riskkostnad tas månatligen ut för att täcka efterlevandeskyddet motsvarande 1% av innehavet. Riskkostnaden beräknas utifrån försäkringstagarens kön och ålder och varierar därför något från person till person. Generellt ligger riskkostnaden på ca 0.0003% av försäkringsvärdet. Vilket innebär en månatlig kostnad på ca 3 SEK per 1 000 000 SEK.

- En administrativ avgift på 0.0083% av försäkringsvärdet tas ut månatligen (0.1% årligen).

- Ett helt återköp kan inte genomföras under första året från försäkringens tecknande, utan ett innehav om minst 1 000 SEK måste finnas innestående på kontot.

- Ett uttag från kapitalförsäkringen kallas för delåterköp.


4. Hur skapar jag ett konto och överför pengar/aktier?

- Om du skapar ett kapitalförsäkringskonto idag kan du föra över pengar efter eget önskemål. Tryck på länken nedan för att skapa ett konto nu:

Skapa kapitalförsäkringskonto


5. Vad är en kund utdelning?

- Kund utdelning utbetalas i slutet av året på grund av administrationsavgifter.

- Netfonds Livsförsäkring AS betalar tillbaka eventuella vinster i samband med företagshändelser.


6. Kan jag handla med kredit på ett kapitalförsäkringskonto?

- Ja, Netfonds Bank erbjuder möjligheten att pantsätta ditt kapitalförsäkringskonto så att du kan handla på kredit.

Läs mer här.

Individuellt pensionssparande

Under uppdatering. Läs mer här.

Säkerhet

Ditt innehav

Netfonds Bank AS står under övervakning av Finanstilsynen i Norge.
Insättningar med upp till 2 miljoner kr är skyddade av Finanstilsynen. Detta gäller inte för Netfonds Livsförsäkring.

Dina aktier

Norska aktier är registrerade hos VPS (Norges värdepapperscentral) där Netfonds Bank är kontoförare. Svenska och danska aktier är registrerade på konto i VPC och VPS där SE Banken är kontoförare. Amerikanska aktier är registrerade i DTC (Depository Trust Company) med BNP Paribas som kontoförare.

Säker kommunikation

Mellan din PC och Netfonds Bank är kommunikationen säker då all information är kodat (SSL -Secure Socket Layer). Våra system är tillgängliga hela dygnet. Vid tillfällen då tjänsten av någon anledning inte skulle fungera, hjälper vi dig via telefon.

Användarnamn och lösenord

För att få tillgång till din portfölj, realtidskurser, kontoinformation och för att kunna handla värdepapper måste du logga in med användarnamn och lösenord. Användarnamn och lösenord väljer du själv vid registrering av kundförhållandet. Har du glömt lösenordet kan du få en engångskod via SMS här, eller ringa +46 (0)40 688 09 60.

Våra tjänsterLäs mer om Våra tjänster

Finansiering

Finansiering av aktieköp
Netfonds finansierar dina aktieköp. Lånet beviljas automatiskt och är säkrat med pant i ditt värdepapperskonto. Läs mer här.

Shorting - automatiskt aktielån
Netfonds erbjuder shorting när vi har aktier tillgängliga för utlån. På Shorting intradag tillkommer inga extra avgifter. Läs mer här.

Tjäna 2,25% på utlån av aktier.
Du kan göra dina aktier tillgängliga för utlån och tjäna 2,25% ränta pt., plus 0,1 % av värdet när de lånas ut. Läs mer här

Produkter

Värdepappershandel
Vi är sammankopplade med börsen i Skandinavien, övriga Europa och USA och erbjuder handel i aktier/ETF/derivater/valuta/futures. Läs mer här

Fondshandel
Vi erbjuder handel i ca 2 000 olika fonder. Handeln utförs direkt från våra hemsidor. Läs mer här

Valutahandel
Vi erbjuder handel i 19 valutakryss. Handeln utförs direkt från våra hemsidor eller via PrimeTrader. Läs mer här

Investeringssparkonto
Med Investeringssparkonto (ISK) får du möjlighet att sälja en aktier med vinst och köpa nya aktier för hela beloppet, utan att det blir någon skatt. Läs mer här

Trading Software

PrimeTrader
En snabb och avancerad börsterminal utvecklad av Netfonds. Läs mer här

PrimeTrader Touch
En fullständig handelsapplikation rätt in i mobilen! Läs mer här

Andra tjänster

Kursinformation i realtid
Genom Netfonds kan du prenumerera på kursinformation i realtid från en rad börser i Europa och USA. Läs mer här

SMS
Vår SMS-tjänst ger dig möjlighet att få kursinformation direkt i mobilen. Läs mer här

Avvecklingsformer
Netfonds erbjuder flertalet olika kontotyper. För att läsa läsa mer om detta eller ändra kontotyp, tryck här.

Företagsvillkor

Ramavtalet

För att bli kund och handla aktier genom Netfonds, måste du ha kännedom om och ha godkänt Netfonds Bank AS användarvillkor och generella vilkor för kundförhållande.

Ladda ner rameavtalet

Som kund kan du hitta alla avtal och fullmakter här: Min sida > Verktyg > Avtal/Fullmakter