BATS Europa

Netfonds har inte möjlighet att följa upp och ge information gällande aktier som köps via BATS Europa. Du som ägare har ett eget ansvar att söka upp information om de sällskap du har innehav i. Det gäller speciellt i samband med olika företagshändelser såsom emissioner, utdelning av teckningsrätter och börsmeddelanden från företagen. Önskar du att delta ska deltagandet registreras av Netfonds Bank och du måste ge besked till oss i god tid innan fristen går ut.