För kunder

topp

Nytt lösenord

Kommer du ihåg ditt lösenord - men önskar att byta till ett annat?

Har du glömt lösenordet - eller av annan anledning inte kan logga in?
Beställ nytt engångslösenord via SMS eller kontakta oss.

Engångslösenord via SMS

Kontakta Netfonds

OBS! Tänk på att vi skiljer mellan stora och små bokstäver.

Epost-test

Är du osäker på om du mottar e-post från oss?

Testa din e-postadress

Nytt bankkonto

Önskar du ändra vilket bankkonto som är anslutet till ditt Netfonds-konto, fyll i formuläret nedan.

Bytt bankkonto

Flytt av värdepapper

För att flytta värdepapper till Netfonds från en annan mäklare, tryck på knappen nedan.

till Netfonds

För att flytta värdepapper från Netfonds till en annan mäklare, tryck på knappen nedan.

från Netfonds

Ny adress

Har du ändrat bostadsadress? Uppdatera din information.

Byt adress

Byte av kontotyp

Önskar du att byta till en annan kontotyp? Läs mer om våra kontotyper här.

Byt kontotyp

Mobiltjänster

Netfonds erbjuder PrimeTrader Touch -en fullständig handelsapplikation till IOS. Läs mer här

PrimeTrader Touch

Vill du inte ladda ner en app, eller är den inte tillgänglig för ditt operativsystem?
Netfonds hemsida är anpassad för mobiler och kan användas med alla funktioner på de flesta smart-phones.

Realtidstjänster

Via Netfonds kan du prenumerera på kursinformation från Oslo Børs, Stockholms Fondbörs, NYSE, AMEX samt NASDAQ. Informationen finns på nivå 1 (utan orderdjup) eller nivå 2 (med orderdjup). Kursinformationen i realtid är avgiftsbelagd för respektive börs. Netfonds distribuerar kursinformationen från börserna, och kräver en inbetalning från varje slutanvändare. Kursinformationen kan användas i Netfonds PrimeTrader Touch samt direkt på hemsidan.

Se vår prislista

Registrera nu

VPS investortjänster

Alla Netfonds kunder kan få tillgång till VPS investortjänster. Tjänsten ger dig full översikt över dina egna VPS-registrerade värdepapper.

Önskar du tillgång till detta? Logga in eller beställ via denna sidan.

Skattehjälp

Källskatt

Har du fått utdelning från ett utländskt värdepapper blir det automatiskt draget en källskatt. På kontoutdraget från Netfonds framgår det hur mycket källskatt som är draget.

Källskatten för utdelning i andra länder är: 30 %, USA, 10 % i Storbritannien, 21,1 % Tyskland, 25 % i Frankrike, 15 % i Spanien, 27 % i Norge, 27 % i Danmark, 35 % i Schweiz, 25 % i Nederländerna, 27 % i Italien, 30 % i Norge och 25 % i Portugal.

Differensen kan man själv kräva tillbaka från Skatteverket för att undvika dubbelbeskattning. Du kan läsa mer om detta på Skatteverkets hemsida.

Skatt på aktier, derivathandel, realisation av fond

För handel med aktier beskattas man på vinst, men får avdrag för förlust. Läs mer om beskattning på aktiehandel och värdepapper via Skatteverkets hemsida.

Skatt på utdelning från amerikanska aktier

När man tar emot en utdelning från utländska värdepapper blir det draget en källskatt. På kontoutdraget från Netfonds framgår det hur mycket källskatt som är draget. (Vanligast är att det blir draget 30 % på amerikanska ISIN aktier, medan andra ISIN t.ex. kanadensiska blir draget 15 %). Du kan läsa mer om detta på Skatteverkets hemsida.

Avräkningsnota

Avräkningsnota finns under Min sida > Kontoöversikt > Avräkningsnotor.

Ingångsvärde för aktier

Detta framgår på avräkningsnotan som du hittar på Netfonds hemsidor ( Min sida > Kontoöversikt > Avräkningsnotor ).

Nominellt värde per aktie

Nominella värdet på aktien hittar du på Oslo Børs hemsidor.

Taxeringsvärden

Denna information får du via Skatteverket.

Split och omvänd split

En split innebär att det nominella värdet för aktien skrivs ner och antalet aktier ökar. Aktiekapitalet blir inte påverkat av en split. Allt innehav blir multiplicerat med en splittfaktor, samtidigt som det nominella värdet delas med samma faktor. Vid omvänd split sker det motsatta.

Fondemission

Fondemission innebär att det blivit en ökning av aktier i företaget. Befintliga aktieägare får nya aktier i samma ISIN, eventuellt i ett annat ISIN. Aktierna tilldelas varje aktieägare.

Blankning aktier

Vinster/förluster i anslutning till blankning av aktier är skattepliktiga som vid en vanlig realisation. Vid blankning är det principen Först in först ut som gäller. De aktierna du sålt först blir alltså de aktier som du först köper tillbaka.

Netfonds Bank ger inga råd eller vägledning förutom det du hittar här. Vi ber dig kontakta ditt lokala skattekontor för närmare information.