Handel

topp

Kom igång

Hur handlar jag hos Netfonds?

1. Handelsplattformar

Som kund hos Netfonds finns det flera sätt att handla på. Hitta den plattform som passar dig bäst!

Handla på våra hemsidor, under Markedsplasser.
Hemsidorna är mobilanpassade och fungerar på de allra flesta enheter.

Ladda ner PrimeTrader - ett proffesionellt handelsverktyg utvecklat av Netfonds.

Ladda ner PrimeTrader Touch - en fullständig handelsapplikation till mobilen, för snabb och enkel tillgång var du än befinner dig.

2. Priser

Se vår prislista och läs mer om våra olika kontotyper.

3. Marknadsplats

Hitta det värdepapper du önskar handla under Marknadsplats. Använd rullgardinsmenyn till höger i verktygsfältet överst på sidan, och välj handla. Du kommer då till orderformuläret för det valda värdepappret.

Du kan också via bud och erbjudanden gå direkt till orderformuläret, i orderboken vid sidan av varje enskild aktie. TAntalet du lägger in går automatiskt in i orderformuläret.

4. Orderformulär

Under orderformulär anger du hur många aktier du vill köpa/sälja, om du vill lägga en specifik limit eller lägga en marknadsorder, och hur länge din order ska vara giltig. När du gjort detta klickar du på köp/säljordrar. Du får nu upp en summering av ordern, och måste bekräfta köpet. Innan du gör detta se till att informationen är korrekt!

Vill du ha mer avancerade funktioner kan du välja avancerat orderschema. Där kan du lägga in stopp-ordrar, dold volym och short försäljning.

5. Limit och marknadsordrar

För att ange vilket pris du vill köpa en aktie för finns det två alternativ: Limit och marknadsordrar.
En limit-order innebär att man angir det högsta priset man är villig att betala för aktien. Om detta pris inte uppnås kan aktien inte köpas. Vid marknadsorder överlåter man mäklaren att värdera marknaden. Då kommer ordern att genomföras oavsett pris. Netfonds rekommenderar sina kunder att använda limit-ordrar vid handel av värdepapper med liten omsättning. Kunden slipper då risken för att aktien köps till en kurs som är högre än vad man tänkt sig.

6. Stopp-ordrar

En stopp-order är en ordertyp som har i avsikt att förhindra stora förluster. Det är vanligast med stopp-ordrar vid försäljning, och detta kallas stop-loss. Det första man behöver tänka över hur stor förlust man kan tänka sig att riskera. Då kan man fastställa ett triggerpris och ett limitpris. Triggerpriset är den gräns man sätter när ordern ska aktiveras och ska inte förväxlas med limit. Ordern är inte aktiv eller synlig på marknaden från den aktuella aktien omsätts för en kurs liknande eller lägre än triggerpriset. En stopp-order aktiveras endast vid omsättning markerat med "AUTO" i börsens system. När detta sker kommer ordern aktiveras automatiskt och bli en helt vanlig order med den limit som är satt. Det vanligaste är dock att limiten är lägre än triggerpriset eftersom ändamålet med denna order är att få sålt aktien innan den tappar mer i värde. Om skillnaden mellan triggerpriset och limiten är för liten kan man riskera att aktien inte blir såld. Triggerpriset är den kursnivå som utlöser ordern och limit är lägsta kurs aktien kan bli såld för/högsta kurs aktien kan bli köpt för. Det är även möjligt att använda stopp-order vid köp, där avsikten är att förhindra förluster om man är short i ett par. Ordern aktiveras i samma ögonblick som sista omsättningskursen är högre eller samma som triggerpriset.


Till exempel:

Om du vill lägga in en stopp-order måste du kontrollera att du inte har lagt in andra säljordrar på samma värdepapper. Den gamla ordern måste tas bort först, samt blivit accepterad av mäklare innan du kan lägga in en ny order. Antalet aktier i din säljorder ska m.a.o. inte överstiga antalet aktier i din behållning.

En annan situation våra kunder måste vara uppmärksamma på är att en aktiemäklare kan göra ett fel i ett värdepapper som åter utlöser en stopp-order. Det har då skett ett betydande kursfall i värdepappret. Det blir ingen automatisk borttagning av denna typ av handel, och involverade mäklare måste därför bli eniga om att förhandlingarna ska tas bort. I dessa tillfällen uppstår stopp-ordrar automatiskt i marknaden och troligtvis genomförda. Detta är en stor svaghet vid denna ordertyp, och där är igen garanti för att de går att lösa. Vi ber dig att vara uppmärksam på denna risk när du registrerar stopp-ordrar. För att i största mån försöka undvika detta aktiveras endast en stopp-order vid omsättning märkt "AUTO" i börsens system. Vårt övervakningsprogram är beroende av kontinuerlig tillgång till uppdaterad korrekta kurser på värdepapperna som övervakas. I situationer där vi av olika främmande orsaker inte har tillgång till kursfeed eller kursfeed innehållande fel, är vi därför tvungna till att bortse oss ansvaret för stopp-ordrer övervakningen. I dessa tillfälle försöker vi ge besked via driftmeddelande eller på annat vis, om att stopp-ordrar inte längre blir tillfälligt övervakande.

7. Dold volym

Dold volym är en orderspecifikation som kan användas vid inlägg av stora ordrar. Större volymer som är synliga för andra aktörer i marknaden kan driva kursen på värdepappret ifrån dig. Vid mindre ordrar är dold volym inte lämplig.

När du vill lägga in ordrar med dold volym trycker du på knappen "avancerade orderformulär" nederst i orderformuläret. Då får du möjligheten att ange hur många aktier du vill sälja, limit och hur många aktier du önskar ska hållas dolda för de andra aktörerna på marknaden. Ordrar med dold volym kan endast läggas in under börsens öppningstider, och är giltiga en dag. Orderna totalvärde måste vara över 10 000 euro. Det avancerade orderformuläret ger dig också möjlighet att specificera stopp-ordrar. Stopp-ordrar kan också ha dold ordervolym.

I handelssystemet til Oslo Børs, kommer ordern att bli inlagd på vanligt tillvägagångssätt med de antal aktier som ska vara synliga. Om ordern totalt omfattar ett köp av 50.000 aktier där 40.000 ska vara dolda aktier, kommer det först att läggas in 10.000 aktier på en limit i orderboken. När dessa är köpta kommer det läggas in ytterligare 10.000 aktier på limit. Det är därav viktigt att vara klar över att varje gång ett nytt antal aktier läggs in i orderboken, kommer systemet behandla detta som en ny order med prioritering efter eventuella andra aktörer som har lagt Inn order på samma limit.

8. Ändra/Ta bort order

EEn order kan tas bort eller ändras så länge den inte är utförd. För att ändra/ta bort en order, gå in på Min sida > Handel > Orderstatus, och klicka till höger för den aktuella ordern. Glöm inte att välja vilken slags ändring du vill ska göras, och bekräfta dessa genom att klicka på "Utför ändringar".

9. Orderprocessen

Vad händer efter det att ordern har lagts in i orderformuläret?

Ordern skickas direkt från orderformuläret till mäklarens tradingssystem. Normalt sett går ordern automatiskt vidare till börsen/marknadsplatsen, men vid behov kan den gå till mäklaren som manuellt kontrollerar ordern innan den läggs in i börsens handelssystem. När köp- och säljordrarna överlappar varandra genomförs en handel. Denna transaktion går tillbaka till vårt datasystem där automatisk matchning sker mot ordernummer. Orderstatusen blir uppdaterad och en inledande e-post blir skickad till kunden. Allt detta sker inom loppet av en bråkdels sekund. Om det inte går att utföra ordern med en gång ligger den i handelssystemet till marknaden har ändrats eller ordrarna med högre tidsprioritering är utförda. Ordrarna här är prioriterade efter kurs och tidsperiod inom kontinuerlig omsättning. Ett undantag från denna regel är möjligheten för intern prioritet vid matchning av ordrar.

Mäklaren är, med hänvisning till Lagen av värdepappershandel, förhindrad från att registrera ordrar där kursen avviker från det aktuella maknadsvärdet.

10. Är Blankning tillåtet?

Blankning innebär en försäljning är av finansiella instrument som du i nuläget inte äger. Läs mer om blankning här.


Blankning är tillåtet med särskilda samt strikta villkor:

1. De måste vara i ett låneavtal med vissa som äger aktier i det aktuella pappret i förväg.

2. Aktierna måste vara tillgängliga för leverans via dessa avtal på utvärderingsdagen.

3. Mäklarna måste vara informerade om att dessa avtal gäller och att det ska göras en short försäljning.

11. Kursmanipulering

Vad är kursmanipulering?

Lagen om värdepappershandeln §2-6. Förbud mot kursmanipulering:

Ingen får ansöka missvisande och påverka kursen på ett finansiellt sätt som anges på svensk börs. Med missvisande påverkning räknas till exempel att sprida falsk eller vilseledande information, eller hitta på avtal med syfte att:
1. Få personer att teckna, köpa eller sälja finansiella instrument eller rättigheter till finansiella instrument, eller avstå från detta,
2. Påverka teckningskursen, eller
3. Påverka bedömningen vid sammangående eller delning av företag.

Ett konkret exempel på kursmanipulering är när man lägger in en köporder och en säljorder på samma kurs. Ändamålen kan skilja. Oftast görs detta för att skapa en högre kurs.

Netfonds tar konsekvenserna med detta, och loggar alla förhandlingar mellan kunder som står på både köp- och säljsidan i samma värdepapper. Vid misstanke om kursmanipulering rapporteras händelsen omedelbart till Finansinspektionen.

Lägg märke till att det är kunden själv som står som ansvarig i dessa fall.

Vi rekommenderar att våra kunder som inte har läst Lov om verdipapirhandel till att göra detta. Lagen kan läsas på www.ose.no.

12. Kundportföljen

Varför negativ behållning?

Negativ behållning i kundportföljen kommer nu att synas utan att du själv behöver vidta åtgärd. Negativ behållning i kundportföljen uppstår när aktier du har sålt blivit överförda från en annan mäklare, eller att de blev ett resultat av en privat placering eller aktier som är köpta hos andra mäklare och överförda till Netfonds.


Påverkas behållningen av "köp" eller "sälj" i kundportföljen?

Behållningen är opåverkad av vad som i huvudsak måste visas i kundportföljen. ?Köp? och ?Sälj? som läggs in i kundportföljen av Netfonds eller kunden är inte reell handel som blir utförd på börsen, men återspeglar sådana handelstransaktioner. För att handla aktier måste man gå till Handel-sidan. Det är endast på denna sida man kan utföra reell handel.


Behöver jag uppdatera kundportföljen själv?

Kundportföljen uppdateras automatiskt av Netfonds om du har utfört en verklig handel. Portföljen visar avkastningen på dina investeringar. Men du kan själv ändra portföljen som du vill ha den.


Split/Omvänd Split

Vid split/omvänd split läggs det automatiskt in split-transaktioner i de berörda kundportföljerna. Dessa transaktioner justerar antal och pris på föregående transaktioner så att beräkningen av avkastningen blir rätt.


Kundportföljen och skattehjälp

Netfonds kan skapa ett underlag till K4. Underlaget baseras på handelshistorik som ligger i kundportföljen. Förutsättningen för att underlaget ska bli riktigt är att datan och information som läggs in i kundportföljen stämmer med den handel som är genomförd hos oss och andra mäklare. Kundportföljen klarar inte av att hantera Coporate Actions, så dessa måste läggas in manuellt av varje kund. Håller du portföljen uppdaterad är det lättare för dig att när du ska fylla i bilagan för K4 till självdeklarationen.
Läs mer under Hjälp > För kunder > Skattehjälp.

13. Telefonordrar

Netfonds erbjuder möjligheten att kunna registrera ordrar via telefon när du inte har tillgång till en dator eller internet, har datorproblem eller liknande. Detta är en undantags lösning eftersom du inte får uppdateringar om utvecklingen på marknaden eller genomförande via orderstatus och e-post.

Courtagesatsen för detta hittar du i prislistan.

14. Depåöversikt

Beholdningsoversikt

Behållningsöversikten hittar du under Min sida > Kontoöversikt > Depotöversikt.
Behållningsöversikten hittar du under Mitt Konto, Depåöversikt Den visar vilka värdepapper du har tillgång till försäljning, samt vilka värdepapper som finns på ditt VP-konto hos Netfonds, men även vilka köp som är utförda under dagen. Om du t.ex. lägger in en köporder i ett papper, och detta köp genomförs, blir det synligt i depåöversikten med en gång. Du kan också se köpet under Min sida > Handel > Orderstatus. Depåöversikten ger dig en enkel och summerad översikt över vilka aktier du har.

15. Kurslista

Vad är kurslistan?
Kurslistan är ett verktyg som ger dig översikt på dina värdepapper som du följer.


Hur lägger jag in ticker i min kurslista?
Gå till värdepappret du önskar att lägga in på listan. Tryck på stjärnan i verktygsfältet överst på listan.
Du kan också lägga till och ta bort ticker på denna sida.


Hur ser jag eller ändrar min kurslista?
Du hittar kurslistan under Min sida > handel > Kurslista.
konfigurera tjänsten här.

Gå till kurslistan

16. Minilexikon

A- och B -aktier:
A-aktier är normalt huvudaktien i ett företag. Alla A-aktier är röstberättigade. B-aktier är inte röstberättigade. De flesta har endast en aktieklass.

Aktiekapital:
Den andel av bolagets eget kapital som förvärvats vid emission av aktier. Antal aktier i företaget multipliceras med det nominella värdet.

AMS:
Aktiesparande med skatteavdrag. Gäller vid både köp och enkla aktier och aktiefondsandeler.

Avkastning:
Det egna kapitalet du får av en aktie, beräknat utav aktieutdelning och kursändring

Betavärde:
Ett utryck för hur aktiens kurs svänger i förhållande till marknaden. Värde större än 1 indikerar att aktiens förändring är större än marknadens, och beta mindre än 1 indikerar på mindre förändring än marknadens.

Emission:
Förlängning av aktiekapital vid emission av nya aktier. En offentlig fråga ger alla möjlighet att delta i den nya emissionen. En privat placering är reserverad för enskilda investerare. (se även teckningsrätter)

Courtage:
Mäklarprovision för köp och sälj av värdepapper. Courtagen beräknas per genomförd handel och värdepapper.

Likviditet:
Målsättning på hur frekvent en aktie ska omsättas (omsättningshastighet). En likvid aktie - med hög omsättningshastighet är normalt lättare att få omsatt än en olikvid aktie.

Limit:
Gränsen för det högsta du är villig att betala för en aktie eller det lägsta du vill sälja för. Används vid köp-eller säljordrar till mäklare.

Markedsverdi:
Antal aktier i företaget multiplicerat med aktiekursen.

Mäklare:
Medlare. På börsen och i börsens handelssystem är det mäklaren som på vägnar av kunden köper och/eller säljer värdepapper.

Pris / vinstförhållande (P / E):
nger förhållandet mellan en akties aktiekurs till vinst per aktie. Kvoten kan indikera om en aktie är billig eller dyr.

Blankning:
Blankning är försäljning av finansiella instrument som kunden inte äger vid den angivna tiden. Blankning är tillåten enligt norsk lag på strikta och strikta villkor.

Splitt:
En uppdelning så att en "gammal" aktie görs om till flera nya aktier. Summan av de nya aktiernas nominella värde blir likt den gamla aktiens nominella värde. Företagets aktiekapital blir därför den samma. En splitt medför att aktiens kronvärde sjunker och aktien blir lättare att omsätta.

Spread:
Skillnaden mellan köp- och säljkursen.

Teckningsrätt:
Förtursrätt för en aktionär att få köpa en eller flera nya aktier vid en emission. Under teckningsperioden är teckningsrätten ett eget värdepapper.

Utdelning:
Det belopp som företaget betalar ut som aktiernas andel av disponibel vinst.

Värdepapperskonto:
Ett aktiekonto i värdepapperscentralen. Visar status och ändringar i Aktiebehållning.

Aktieandel i Norge

För allmän information om handel hos Netfonds, se Kom igång

1. Hur sker en aktiehandel på Oslo Børs?

Ordrar som är registrerade prioriteras efter kurs och tidpunkt under perioden för kontinuerlig försäljning. När en köporder är registrerad med högre eller samma limit som bästa försäljningsordern, kommer den automatiskt att bli matchad med säljordrarna efter prioritet tills att ordern är färdigfylld eller tills det inte finns fler försäljningsordrar kvar på denna nivå. Omsättningskursen blir då densamma som de befintliga ordrarna i systemet.

Det finns 3 försäljningsorder i DnB-systemet:


1.000 på kr 30,80

1.000 på kr 30,90

1.000 på 31,00


En köporder på 2 500 aktier till kursen 30,90 där limit kommer att leda till följande match:


1.000 aktier i kurs 30,80

1.000 aktier i kurs 30,90

(2.000 i gjennomsnitt 30,85)


Det kommer då att återstå resterande köp på 500 aktier till kursen 30,90 och försäljning av 1.000 aktier till kursen 31,00.

Det finns ett undantag från prioriteringsregeln efter orderdatumet: Mäklarhusen får prioritera egna ordrar framför ordrar från andra mäklarfirmor. Exempel på undantag från prioriteringsregeln: En kund hos Netfonds ("kund 1") ligger på den bästa kursen med 10.000 aktier på försäljningssidan, men bakom en order från ett annat mäklarhus (till samma kurs) baserat på tidpunkt för orderregistreringen. En annan kund hos Netfonds ("kund 2") önskar att köpa 20.000 aktier till bästa försäljningskurs. Resultatet blir att "kund 2" köper 10.000 aktier från "kund 1", och 10.000 aktier av det andra mäklarhusets försäljningsorder.

2. Hur handelsdagen på Oslo Børs går till

Handeln på Oslo Børs äger rum alla vardagar mellan kl 09:00 och kl 16:25. Handelsdagen är uppdelad på följande vis:

08:15-09:00: Perioden före börsöppning.
Alla ordrarna läggs in på börsen, ingen automatisk avslutning. Från kl 08:45 visas inlagda ordrar, men endast ackumulerad volym för varje kursnivå upp till och med det preliminära jämviktspriset.

09:00-09:01: Öppningsauktion.
Handelsperioden öppnas med en öppningscall auktion. Auktionen görs genom att ordrar med samma kurs eller bättre än beräknat jämviktspris stängs. Jämviktspriset är den kurs där det största nominella värdet av ett instrument kan avslutas

09:00-16:20 Vanlig handel.
Efter att det enskilda instrumentet har öppnats fortsätter handelsdagen med kontinuerlig försäljning.

16:20-16:25 Stängningsauktion.
Kl 16:20 stängs all handel av teckningsoptioner och teckningsrätter på Oslo Børs. För aktier och primärkapitalbevis avslutas handelsdagen med en stängningsauktion. Det finns ingen kontinuerlig omsättning efter kl 16:20. Fram till kl 16:25:00 finns inga avslut, men order kan registreras, ändras och raderas. Orderboken visar den ackumulerade volymen per prisnivå precis som före öppningsauktionen. Fram till och med auktionen i det enskilda instrumentet, är det möjligt att ange, ändra och ta bort order.
Kl 16:25:00 - 16:25:30 går aktierna till avslut i slumpmässig ordning. Samma regler som vid öppningsauktionen samt ordningsföljden på auktionen, gäller även här.

3. Öppettider på Oslo Børs

Aktier:
- Perioden före börsöppning, kl 08:15 - 09:00
- Handel, kl 09:00 - 16:20
- Stängningsauktion, kl 16:20 - 16.25:30
- Perioden efter börsstängning, kl 16:40 - 17:00


Derivater:
- Öppningstider för underliggande instrument, kl 09.00 - 16.20

4. Börskoder för förvaltare

Börskoder är förkortningar för de mäklarfirmor som verkar på Oslo Børs. Gå till listan över mäklare och lbörskoder genom att trycka på knappen nedan.

Gå till översikten

Aktieandel i Sverige

För allmän information om handel hos Netfonds, se Kom igång

1. Nasdaq OMX Nordic - Stockholm

På Stockholmsbörsen sker aktiehandeln via Nasdaq OMX Nordic. De instrument som handlas på Nasdaq OMX är aktier, premieobligationer, konvertibler, teckningsoptioner och räntebärande obligationer. Antalet värdepapper är lite högre i Sverige än i Norge. Netfonds är börsmedlemmar av Nasdaq OMX Nordic och erbjuder handel av aktier och ETP (Exchange Traded Products - bland annat ETN, teckningsoptioner, ETF osv).

Alla värdepapper som omsätts via Nasdaq OMX Nordic har sin egen unika tickerkod. Denna kod består av en sammansättning av bokstäver och/eller tal. För att lägga in en order mot Nasdaq OMX Nordic måste man lägga in punkt och bokstäverna ST bakom ticker-koden. Om man vill göra en transaktion i H&M noterat på Stockholmsbörsen, anger man HM-B.ST i orderrutan.

Vi har lagt in en söksida för alla aktier vi erbjuder handel i. Denna kan användas till att söka på företag noterade på alla marknader. Det kan sökas på namn och ticker-kod.

Gå till söksidan

2. Dagsordrer

Om du inte specificerar något annat, så kommer din order att vara aktiv dagen ut. Det är även möjligt att lägga in ordrar med längre giltighet.

3. Ändring av ordrar

Man kan ändra limit, ändra till marknads-ordrar och/eller ta bort ordrarna. Allt detta görs under Min sida > Handel > Orderstatus.

4. Flytt av utländska aktier

Du kan flytta svenska aktier till och från Netfonds. Vi tar en avgift per värdepapper för flytt, från Netfonds. Se vår prislista för aktuella priser.

Om du ska flytta svenska aktier till oss kan du be din bank/mäklare ta kontakt med Netfonds för detaljer runt flyttprocessen. Ange e-post adressen settlement@netfonds.no.

Observera att Netfonds Bank endast kan ta emot noterade värdepapper som kan handlas via Netfonds handelsplattform, eller som ska noteras inom kort tid.

5. Handel av samma företag i olika marknader

Det är inte möjligt att sälja aktier köpta i en annan marknad. Det är teoretiskt möjligt att konvertera aktier mellan marknader, men detta utförs endast med väldigt stora poster. Det är kostnads- och tidskrävande eftersom utländska aktier är registrerade i ett eget underregister som normalt administreras av en lokal bank. T.ex. går det inte att köpa SAS aktier i Stockholm för att sedan sälja dessa i Oslo, eller omvänt.

6. Kurstjänster och realtidskurser

Vi erbjuder realtidskurser för svenska aktier. Realtidskurser på svenska aktier och teckningsoptioner finns också i PrimeTrader om man har tecknat ett realtidsabonnemang.
Genom att skriva in ticker-koden i fältet överst till höger på vår hemsida kommer orderbilden för aktien upp. Du kan även söka på en aktie om du glömmer den exakta ticker-koden.

7. Courtage

Courtagesatser hittar du i vår prislista.
Observera att vi inte arbetar med valutaspread, det vill säga olika växlingskurser på köp och sälj. Vi tar inte extra betalt för växling till och från SEK. Vi ger kunden den kurs som vi själva får när vi växlar.

8. Orderstatus

Kunden får vid varje tillfälle översikt över sin orderstatus på vår hemsida under Min sida > Handel > Orderstatus. På denna sida kan limit på aktiva ordrar ändras eller tas bort. Detta görs genom att klicka på "Ändra" till höger om ordern. I PrimeTrader kan ordern ändras under "Orderstatus".

9. Valutarisk

När man köper aktier noterade i SEK åtar man sig en valutarisk i tillägg till en kursrisk. Om aktien som man köpt stiger i (SEK) värde är det inte säkert att man kommer tjäna (norska kronor) på en eventuell försäljning eftersom SEK-kursen kan ha sjunkit i värde jämförelse med norska kronor. Omvänt kan man faktiskt tjäna (norska kronor) på att sälja en aktie som har sjunkit i (SEK) värde, eftersom SEK-kursen ibland samtidigt har stigit i förhållande till norska kronor.

10. Växlingskurs och utskick av avräkningsnotor

Vi växlar handelsbeloppet i Netto och i SEK på handelsdagen. Kursen vi får vid växling är den valutakurs som används vid avräkningsnotorna. Till skillnad från andra banker använder vi samma växlingskurs för både sälj och köp. Med undantag kan växlingen ske efter handelsdagens slut. Avräkningsnotorna köps så snart växlingskursen är bestämd.

11. Öppettider

Nasdaq OMX har följande öppettider för ordinarie handelsdagar:

Aktier09:00 - 17:30
ETN, ETF, warrants09:00 - 17:25
Derivater09:30 - 17:20

12. Öppnings- och stängningsrutiner på Stockholmsbörsen

Handelsdagen börjar och avslutas med en speciell auktion som kallas öppningscall och stängningscall. Under callen matchas köp- och säljordrar på den prisnivå där flest ordrar möts och bildar ett s.k. jämviktspris som sedan blir startkursen den dagen.

Aktieandel i Europa

För allmän information om handel hos Netfonds, se Kom igång

Netfonds erbjuder handel i några europeiska länder genom BATS. Vi erbjuder ingen realtidsinformation på BATS. Gå till marknadsplatser Europa genom att klicka på knappen nedan.

Marknadsplatser Europa

Vi har inte möjlighet att följa upp och ge information om aktier du köpt på BATS Europa. Du som aktieägare måste själv aktivt uppsöka information om de företag du äger aktier i. Detta gäller särskilt de företagsmeddelanden som angår emissioner och utdelning av teckningsrätter. Vi är dessutom beroende av att våra kunder tar kontakt med oss för att utnyttja eventuella teckningsrätter.

Aktieandel i USA

För allmän information om handel hos Netfonds, se Kom igång

1. Börser och ticker-koder

Att handla med amerikanska aktier skiljer sig från handeln med norska aktier på flera punkter. Antalet värdepapper är mycket högre än i Norge. Vi kan därför inte erbjuda samma översikt som i den norska marknaden. Det är ägarna själva som får söka information om de företag som de äger aktier i. Detta gäller särskilt vid börsmeddelande, "corporate actions", som är relaterade till emissioner, samt utdelning av utdelningar och emissioner. Vi är dessutom beroende av att våra kunder tar kontakt med oss för att nyttja eventuella teckningsrätter.


Vi erbjuder aktiehandel på dessa börser:

American Stock Exchange (AMEX)
Amex har börskoden "A". Det är en mindre marknad än NYSE och NASDAQ, och det ställs inte lika stora noteringskrav på företagen som på NYSE. I skrivande stund erbjuder vi handel i mer än 600 olika aktier noterade på Amex.

New York Stock Exchange (NYSE)
NYSE har börskoden "N". Här är de flesta stora företagen noterade, de så kallade "Bluechip". Det är möjligt att handla i över 2 500 olika aktier på NYSE.

NASDAQ Stock Market (NASDAQ)
NASDAQ har börskoden "O" (bokstaven framför P i alfabetet). Detta är en marknad för många nykomlingar och teknikföretag. För närvarande är det möjligt att handla mer än 3 600 olika aktier på NASDAQ. Symbolen eller ticker-koden för de värdepapper som är noterade på dessa marknader är unik, men för att förtydliga vilken börs du önskar handla på, är de vanligt att tillägga en punkt och börskod efter själva ticker-koden. Om du t.ex. önskar att handla Coca Cola (KO), listad på NYSE (N), anger du "KO.N".

Vi har skapat en söksida för samtliga aktier. Denna kan användas till att söka efter företag noterade på alla marknader. Man kan söka på namn, ticker-kod och företagsbeskrivning, om det finns en sådan.

2. Dagsorder

Endast dagsordrar erbjuds, dvs alla aktiva order löper ut när marknaderna stänger samma dag som ordrarna lagts in. Den främst orsaken till detta är problematiken kring split och omvänd split. Med ca 7.000 aktier är de inte alltid möjligt för oss att kontinuerligt ha uppsikt över vilka företag som genomför split/omvänd split på ett specifikt datum.

3. Ändring av inlagd order

Det är möjligt att avbryta och ändra en aktiv order. Detta görs genom att du går till Orderstatus och sedan klickar på "Ändra" till höger om den aktuella ordern.

4. Flytt av utländska aktier

Du kan flytta amerikanska aktier till och från Netfonds. Flyttfullmakt hittar du under Min sida > Verktyg > Avtal/fullmakter. Vi tar ut en flyttavgift per värdepapper, se vår prislista för aktuella priser.

5. Handel i samma företag på olika marknader

Det är möjligt att konvertera aktier mellan marknader, men detta utförs endast på väldigt stora poster. Det är kostnad- och tidskrävande eftersom aktier utanför hemlandet är registrerade i ett separat register som vanligtvis administreras av en lokal bank. Netfonds erbjuder inte konvertering. T.ex. är det inte möjligt att köpa aktier i Norska Hydro på New York börsen för att sedan sälja dessa på Oslo Børs, eller vice versa.

6. Kurstjänster

Netfonds erbjuder kursinformation för alla aktier på NYSE, AMEX och Nasdaq. Kursinformationen är kostnadsfri med minst 15 minuter fördröjelse. Eventuellt kan du beställa kursinformation i realtid på vår hemsida. Genom att skriva in ticker-koden i fältet till höger på vår hemsida kommer orderbilden för aktien fram. Du kan även söka på en aktie om du glömt den exakta ticker-koden. Pris på abonnemanget finns i prislistan.

7. Short försäljning / Blankning

Det är inte möjligt med short försäljning /blankning via Netfonds i USA.

8. Courtage och växling till SEK

Se vår prislista. Observera att vi inte använder oss av valutaspread, d.v.s. olika växlingsskurser på köp och sälj. Vi tar alltså inte extra betalt för växling till och från USD. Vi ger kunderna den kurs som vi själva får när vi växlar.

9. Skatt på utdelning (Withholding Tax)

Man måste betala amerikansk skatt på en utdelning på amerikanska aktier. Skattesatsen som används är för närvarande 30%. I tillägg är utdelningen skattepliktig i Sverige. Du kan läsa mer om avdrag för sådan skatt via Skatteverkets hemsida.

10. Valutarisk

När du köper aktier noterade i amerikanska dollar åtar du dig en valutarisk tillsammans med en kursrisk. Om aktien du köpt stiger i (dollar) värde är det inte säkert att du kommer att tjäna (svenska kronor) på en eventuell försäljning eftersom dollar-kursen kan ha sjunkit i värde jämfört med svenska kronor. Omvänt kan du dock tjäna (svenska kronor) på att sälja en aktie som har sjunkit i (dollar) värde, om dollarkursen har stigit mot den svenska kronan.

11. Växlingskurs och utskick av avräkningsnotor

Första arbetsdagen efter handelsdagen växlar Netfonds netto handelsbeloppet i USD. Kursen vi får vid växling är den valutakurs som används till avräkningsnotan. Till skillnad från banker använder vi samma växlingskurs för både köp och försäljning. I undantagsfall kommer växling att genomföras efter handelsdagens slut. Avräkningsnotorna körs så snart växlingskursen är satt.

12. Öppettider

Normala öppettider för amerikanska börser är mellan kl 15:30 och 22:00, svensk tid. Svenska och amerikanska helgdagar sammanfaller som regel inte. Amerikanska börser kan hålla öppet medan Svenska börsen kan hålla stängt, och vice versa.
Se hemsidan hos NYSE.

13. Chapter 11/Chapter 7

Du kan läsa om kapitel 11 (skydd från kreditorer under omstrukturering) och kapitel 7 (konkursförfrågan) på den här sidan.

14. Exchange Traded Funds

Har du någonsin önskat att du kunde köpa alla aktier representerade i en profilerad index som t.ex. Nasdaq-100, Dow Jones Industrial eller S & P 500 aktier, men har stoppats av för hög courtagekostnad? Eller har du velat äga en portfölj av biotechaktier eller internetaktier, men har varit osäker på hur man samlar in företag? Lösningen är indexfonder (ETF:er). Indexfonder kan köpa och säljas precis some n vanlig aktie under hela handelsdagen. De flesta indexfonder utgör en portfölj av aktier som ska följa ett visst branschindex, en internationell indexfond eller en bredare indexfond. Indexfonder kan hjälpa investerare att bygga upp en portfölj som är lättare att administrera.

Optionshandel

1. Kom igång med optionshandel

Innan du kan börja handla optioner som kund hos Netfonds Bank måste du uppdatera din investeringsprofil.
efteråt kan du ansöka optionskonto genom att klicka på knappen nedan:

Ansöka optionskonto

2. Registrering av ordrar

Ordrar kan läggas in från kursöversikten eller genom att du uppger ticker följt av .OMFE. För handel i svenska derivater är ticker-koden t.ex: NHY8H50.OMFE.

Prova vår söksida.

Netfonds Bank erbjuder för närvarande inte sina kunder utfärdade optioner eller möjlighet att handla futures/Forwards. Du kan endast köpa och sälja innehavande optioner.

3. Börser och ticker-koder

Du kan handla standard-optioner noterade på Oslo Børs. Ticker-koden för optioner är uppbyggd enligt följande:

ABC8A44, där ABC är underliggande aktie, 8 är lösenåret (2018), A är en köpoption med inlösen i januari, och 44 är inlösenpriset.


Exempel:

TEL8H177-50 är en köpoption med inlösen i augusti 2018, till ett inlösenpris på 177,50 kronor.

Bokstavskoder för köp- och försäljningsoptioner, futures och forwards

Köpsoptioner/Futures
Jan A Jul G
Feb B Aug H
Mar C Sep I
Apr D Okt J
Mai E Nov K
Jun F Des L
försäljningsoptioner/Forwards
Jan M Jul S
Feb N Aug T
Mar O Sep U
Apr P Okt V
Mai Q Nov W
Jun R Des X

4. Kursinformation

Prisinformation för norska optioner är både i fördröjd och realtid på vår hemsida. Gå till översikten genom att trycka på knappen nedan.s

Optioner Norge

Kursinformation för norska optioner finns också tillgängligt i PrimeTrader.

5. Courtage

Förutom optionspremier måste investeraren betala avgifter vid varje transaktion.

Avgiften tas ut av optionspremien och vid inlösen.
Avgiften fördelas mellan Oslo Børs och Oslo Clearing.
Oslo Børs och Oslo Clearings avgifter finns på deras hemsida.

Utöver Oslo Børs och Oslo Clearings avgifter, debiterar Netfonds Bank sina kunder med courtage (se prislistan).

6. Risk

Den potentiella förlusten är begränsad till investeringen, dvs. optionspremien.

7. Om Optioner

En option är en rätt, men inte en skyldighet att köpa eller sälja något till ett fast pris inom eller vid en viss tidpunkt. Du kan köpa och sälja optioner. Den som köper en köpsoption kommer att betala en premie för en rättighet, men är inte förpliktigad, att köpa en underliggande aktie till ett förutbestämt inlösenpris. Innehavaren av en försäljningsoption betalar en premie för en rätt men är inte skyldig att sälja beståndet till ett förutbestämt pris. Innehavsoptioner innebär minimal risk för köparen.

Emittenten av en option accepterar ett åtagande och betalas för det. Emittenten av en köpoption är skyldig att sälja aktierna till inlösenpriset om köparen av optionen önskar köpa. Emittenten av ett försäljningsoption förbinder sig att köpa aktierna om köparen av försäljningsoptionerna önskar sälja aktierna till inlösenpriset. Den förlust som kan uppstå för emittenten är teoretiskt obegränsat. På grund av denna risk måste en emittent tillhandahålla säkerhet för sina skyldigheter så att avtalet uppfyller säkerhetskravet.


Matrisen visar de fyra grundläggande positionerna när det gäller rättigheter och skyldigheter.

Köpsoption Försäljningsoption
Innehaver Rettighet til å kjøpe aksjen til innløsningskurs.
Betaler premie
Rettighet til å selge aksjene til innløsningskurs.
Betaler premie
Utsteder Forpliktelse til å selge aksjene til innløsningskurs
Mottar premie
Forpliktelse til å kjøpe aksjene til innløsningskurs
Mottar premie

Handel av optioner sker vid köp av ett antal kontrakt. Ett kontrakt motsvarar vanligtvis 100 underliggande aktier, eventuellt 100 enheter i indexet. Till exempel motsvarar ett köp av 10 kontrakt till ett pris av 2,25 normalt ett handelsbelopp på 2250 kronor. Antalet underliggande kan dock tillfälligt ändras i samband med corporate actions.

8. Förfallodag

En standard-option har en löptid på 6 månader. Förfallodagen är den tredje fredagen i månadens löptid. Varje tre månader listas nya optioner så att det alltid finns två olika optionsserier i den enskilda underliggande aktien.

Vid slutet av utgångsdatumet beräknas ett så kallat fixeringsvärde för indexoptioner (OBX). Detta är en volymvägd kurs i OBX genom den här sista dagen. Om inköpsoptionens strike är lägre än fixeringsvärdet eller försäljningsoptionens strike är högre än fixeringsvärdet, är optionen in-the-money och kommer automatiskt att lösas in. Annars kommer optionen att falla. Du kan också reservera dig mot en automatisk inlösen, men vi måste meddela dig i förväg. Om en köpoption går till inlösen, var noga med att ha täckning för köp av aktierna. Betalningsorder måste registreras vid utgångsdatum. Om du däremot inte har täckning för köp av de underliggande aktierna, var noga med att stänga positionen genom att sälja köpoptionerna före förfallodagen.

När det gäller försäljningsoptioner, se till att du har aktier att sälja om optionen går till inlösen. Tidsfristen för att köpa av de underliggande aktierna är förfallodagen.

9. Öppettider

Se öppettider på Oslo Børs.

10. Relaterade länkar

www.oslobors.no/ob/opsjonsskolen
www.osloclearing.no

Shorting

Det är möjligt att shorta aktier på Netfonds. Läs om shorting/blankning här.

Se listan över aktier som kan shorts och blankas

Vanliga frågor:

Kommer snart!

Belåning

Läs om finansiering här.

Vanliga frågor:

Kommer snart!

Fondhandel

Vanliga frågor:

1. Priser

Kostar det mer att köpa fonder via Netfonds än att köpa direkt via fondförvaltaren?
Nej, priset är detsamma.


Vad kostar det att handla en fond?
Det varierar från fond till fond. Du kan läsa om kostnaderna i fondens prospekt. Detta prospekt är tillgängligt för alla fonder som kan handlas via Netfonds.

Läs mer om fondhandel

Warrants

1. Vad är en warrant?

Warrants är olika börsnoterade värdepapper som utfärdas av banker och är kopplade till en underliggande tillgång som aktier eller indexer. De har vissa likheter med optioner men har en längre löptid än vad optioner har, eftersom du själv väljer hur länge du vill behålla din placering. Avvecklingen sker i form av en kontant avräkning på förfallodagen.

På den norska marknaden utfärdar Handelsbanken warranter på både aktier och indexer. Det utfärdas både köp- och säljwarranter. När du köper en warrant, blir du inte ägare av aktien. Du köper rätten efter ett visst datum, utgångsdatum eller förfallodagen, för att lösa in warranten till en förbestämd kurs för den underliggande aktien (inlösenpris).

Köpwarrant
Köpwarrantens reella värde baseras på att den underliggande aktien når ett visst pris på warrantens utgånsdatum. Om den förutbestämda aktiekursen inte uppnås, blir warranten värdelös.

Säljwarrant
Säljwarrantens reella värde baseras på att den underliggande aktien inte når ett visst pris på warrantens utgånsdatum. Om den förutbestämda aktiekursen uppnås, blir warranten värdelös.

Den som köper en köpwarrant förutspår en värdeökning i den underliggande aktien, medan den som köper en säljwarrant förutspår en värdesjunkning i den underliggande aktien.

Gearing
Warranten ger en gearing, d.v.s. en högre avkastning än den underliggande aktien men med samma kapitalinvestering. Med gearingeffekten ökar också risken för större förluster: Gearingeffekten fungerar i motsatt riktning om den underliggande aktien faller i värde.

Gearingeffekten i warranten är baserad på hur snabbt det förväntade slutvärdet på den underliggande aktien uppnås eller eventuellt överskrids. Med gearingeffekten kan warranten ge en större avkastning på placerat kapital än den underliggande aktien kan ge möjlighet till.

Varaktighet
Eftersom warranten är baserad på att den underliggande aktien når en viss kurs på ett förutbestämt utgångsdatum, så har warranten också en begränsad livstid - warrantens varaktighet.

2. Hur handlas en warrant?

I Norge är warranter registrerade i VPS, vilket innebär att det inte utfärdas några fysiska värdepapper, men att de likt aktier kan handlas med på Oslo Børs. Courtagen för handel i warrants är densamma som courtag för aktiehandel. Se vår prislista

Handelsbanken är marknadsgarantist eller "market maker", som agaranterar att det alltid finns köp- och säljkurser i de warranter som Handelsbanken utfärdar. Bankens garanti är av stor betydelse, då den som köper en warrant formellt tar kreditrisk på emittenten. Risken består i emittentens förmåga att uppfylla sina skyldigheter när warranten ska lösas in.

3. Ticker

Börsnoterade warranter har en unik ticker.


Underliggande aktie: Anges med bankens nuvarande akronym.
Exempel:

NHY för Norsk Hydro.

Förfallodatum: Uppge som år och månad.

Året är årets sista siffra.
Exempel:

19 för 2019.

Bortfallsmånaden anges med bokstavsbeteckningen som är annorlunda för köp- och säljwarranter:

Köpwarranterna anges med bokstäverna A (januari) till L (december).
Säljwarranter anges med bokstäverna M (januari) till X (december).

Inlösenpris: Anges i aktuell valuta, t.ex. NOK, SEK eller EUR.

Emittent: Visar med två bokstäver vem som är utgivaren av warranten.

Exempel:

NHYW18L55HA är en köpwarrant med Norsk Hydro som underliggande aktie. Den förfaller i december 2018 och har en inlösenkurs på 55 NOK. Handelsbanken (HA) är emittenten.

4. Kursinformation

Kursinformation för norska warranter finns i både fördröjd och i realtid på vår hemsida. Se listan här.

För svenska warrants finns kursinformationen här.

5. Beräkning av slutvärde

När warrantens tidsperiod har nått utgångsdatumet beräknas warrantens inlösenvärde. För att beräkna det slutliga värdet på Handelsbankens warranter, används den genomsnittliga slutkursen för den underliggande aktien från de tio sista dagarna som warranten handlas. Syftet är att göra warranten mindre känslig för oväntade förändringar i aktiekursen under de sista dagarna. Detta ger bättre skydd för den som placerar långsiktigt. Utgångsdatumet, när warranten kan lösas in, ligger ofta i mitten av förfallomånaden.

Om warrantees inlösenpris är uppnådd eller till och med överträffas, per utgångsdatumet, uppstår ett reellt värde i köpwarranten som är differensen mellan aktiens slutvärde och den underliggande warrantens inlösenpris. Om warranten köps till ett pris som är lägre än det reella värdet kommer en vinst att uppstå. Om den underliggande aktien dock inte når warrantens inlösenpris förlorar warrant-innehavaren sin rätt att lösa in warranten, som då har blivit värdelös. Förlusten är densamma som det pris som innehavaren betalat för warranten.

Köpwarranter ger möjlighet att spekulera i en prishöjning, medan säljwarranter ger möjlighet att spekulera i en prisnedgång. Följande exempel illustrerar resultatet av vinsten och förlusten när warranten löper ut.

Slutvärde för köpwarranter

Beräkningen av eventuella vinster sker i två steg. Först beräknas det reella värdet enligt följande formel:

( warrantens inlösenpris - aktiens slutkurs ) / antal warranter per. aktie.

Från resultatet dras beloppet som blev betalt för warranten, så att vinsterna kommer att synas. För att förenkla beräkningsexemplet nedan antar vi att 1 aktie motsvarar 1 warrant, även om det är vanligare med fler warranter per. aktie. Vi beaktar inte heller courtage i beräkningarna.

1) Vi antar att

- Aktiens slutkurs är 55 kr
- Warrantens inköpspris är 50 kr
- 1 warrant per aktie
- Warranten blev köpt ett år tidigare för 10 kr


Resultatet blir en förlust på 5 kr:
(55 kr - 50 kr) / 1 warrant = 5 kr - 10 kr = 5 kr

2) Vi antar att

- Aktiens slutkurs är 85 kr
- Warrantens inköpspris är 50 kr
- 1 warrant per aktie
- Warranten blev köpt ett år tidigare för 10 kr


Resultatet blir en vinst på 25 kr:
(85 kr - 50 kr) / 1 warrant = 35 kr - 10 kr = 25 kr

3) Vi antar att

- Aktiens slutkurs är 50 kr
- Warrantens inköpspris är 50 kr
- 1 warrant per aktie
- Warranten blev köpt för ett år tidigare för 10 kr


Resultatet blir en förlust med 10 kr:
(50 kr - 50 kr) / 1 warrant = 0 kr - 10 kr = - 10 kr


Eftersom warranten inte kan lösas till ett negativt värde, är förlusten av det belopp som betalats för warranten, dvs 10 kr.

Slutvärde för säljwarranter

Det motsatta gäller för att beräkna resultatet av en säljwarrant på utgångsdatumet:

( aktiens slutkurs - warrantens inlösenpris ) / antal warranter per. aktie.

Från resultatet dras beloppet som blev betalt för warranten, så att vinsterna kommer att synas.

1) Vi antar att

- Aktiekursens slutkurs är 20 kr
- Warrantens inlösenpris är 50 kr
- 1 warrant pr. aktie
- Warranten köptes ett år tidigare för 10 kr


Resultatet blir en gevinst på 20 kr:
(50 kr - 20 kr)/1 warrant = 30 kr - 10 kr = 20 kr

2) Vi antar att

- Aktiekursens slutkurs är 40 kr
- Warrantens inlösenpris är 50 kr
- 1 warrant pr. aktie
- Warranten köptes ett år tidigare för 10 kr


Resultatet blir en förlorad vinst:
(50 kr - 40 kr)/ 1 warrant = 10 kr - 10 kr = 0 kr

3) Vi antar att

- Aktiekursens slutkurs är 60 kr
- Warrantens inlösenpris är 50 kr
- 1 warrant pr. aktie
- Warranten köptes ett år tidigare för 10 kr


Resultatet blir en förlust på 10 kr:
(50 kr - 60 kr)/1 warrant = - 10 kr, vilket är negativt.

Eftersom warranten inte kan lösas till ett negativt värde, är förlusten av det belopp som betalats för warranten, dvs 10 kr.

6. Vad påverkar priset på en warrant?

Warrantens pris baseras på två faktorer:

Förutsättningarna för vinst när warranten ska lösas in (realvärde)
möjligheten till vinst inom loppet av warrantens varaktighet (tidsvärde)

Realvärdet är det verkliga reella värdet i warranten, och beräknas enligt följande:

Realvärde = (aktiekurs - inlösenpris ) / warranter per aktie

För en säljwarrant beräknas det reella värdet på motsatt sätt, enligt följande:

Realvärde = (inlösenpris - aktiekurs ) / warranter per aktie

Tidsvärdet är en premie som varierar under warrantens varaktighet, och beräknas genom warrantens kurs minus realvärdet.

Realvärdet är det verkliga värdet warranten har i förhållande till aktiekursen, d.v.s. det positiva värdet som kvarstår efter det att inlösenpriset dragits av från aktiekursen (köpwarrant). Om resultatet blir 0 (se ovanför), så har warranten inte ett realvärde. Beroende på den underliggande aktiens utvecklingen, kan handel med warranter ge både vinster och förluster under hela warrantens varaktighet.

Tidsvärdet är en premie som gör att en warrant skiljer sig från en aktie. Tidsvärdet representerar det värdet som investeraren är villig att betala, delvis för gearingeffelten som ligger i warranten jämfört med den underliggande aktien, och delvis för den begränsade förlusten. Termen "tidsvärdet" är lite vilseledande eftersom det inte bara är tiden för utgångsdatumet som ingår i tidsvärdet. Tidsvärdet påverkas också av bolagets förväntade framtida kursrörelser, volatilitet. När warranten förfaller, finns det inget tidsvärde kvar i warranten.

I praktiken har ett realvärde och tidsvärde liten betydelse under den tid som warranten handlas på marnaden. Warrantens köp- /försäljningspris ändras enligt matematiska regler för varje förändring i den underliggande aktiens kurs. Beräkningen av warrantkursen är emellertid beroende av flera faktorer som speglar både risk och möjligheter i warranten. Dessa är:

Warrantens villkor:

- Inlösenpris
- Varaktighet
- Antal warranter per aktie
- Fastställd period för warrantens slutkurs

Den underliggande aktiens villkor:

- Aktiens aktuella kurs
- Aktiekursens storlek, volatilitet
- Aktieutdelning

Marknadsvillkor:

- Rådande marknadsränta

Låt oss nu förklara hur var och en av dessa faktorer påverkar priset på en warrant. Observera att här antar vi bara att en faktor förändras, medan i verkligheten kan alla dessa faktorer förändras samtidigt.

1) Inlösenpris

Inlösenpriset är bestämt på förhand när warranten utfärdas. Ett högre inlösenpris betyder ett lägre pris på en köpwarrant och ett högre pris på en säljwarrant. Ett högre inlösenpris för en köpwarrant betyder att möjligheten att warranten ska ha ett realvärde på förfallodagen är lägre, medan möjligheten för ett realvärde i säljwarranten är högre.
Normalt ändras inte inlösenpriset, men det kan ske förändringar om det sker en split i den underliggande aktien - d.v.s. att en aktie delas upp i flera utan att aktiekapitalet förändras. Warrantens värde förändras däremot inte genom en splitt, eftersom antal warranter per aktie justeras.

2) Varaktighet

Warrantens varaktighet bestäms i prospektet. Ju längre varaktighet, desto högre värde i både köp- och säljwarranter, då sannolikheten för att warranten kommer till att ha ett realvärde ökar.


3) Antal aktier per warrant

Ju fler warranter det krävs för att få en avkastning i en aktie, ju lägre blir warrantpriset. Warrantens gearingeffekt påverkas inte.


4) Mandatperiod

Warrantens slutkurs kan antingen vara samma som warrantens pris per utgångsdatum, eller som ett genomsnittligt pris inom ett visst antal dagar före utgångsdatum. En längre mandatperiod före slutkursen ger ett lägre pris både för köp- och säljwarranter, eftersom risken minskas och därmed även gearingeffekten. För Handelsbankens warranter är mandatperioden 10 handelsdagar.


5) Aktiekurs

När priset på den underliggande aktien stiger, ökar sannolikheten för att warranten kommer att ha ett högre realvärde. Å andra sidan stiger priset för säljwarranten när aktiekursen sjunker. Observera att denna effekt kan neutraliseras av rörelser i andra faktorer.


6) Volatilitet

Volatilitet är ett uttryck för kursrörelser (fluktuationer). Enligt villkoren i warranten och aktiens reella kursutveckling är det ofta den vitalitet som påverkar priset mest. Det finns flera typer av volatilitet. Den vanligaste är historisk, implicit och förväntad volatilitet.

Historisk volatilitet beskriver hur mycket ett lager har flyttat under en viss period bakåt i tiden.
Implicit volatilitet beskriver hur mycket en aktie kostar i volatilitetstermer.
Förväntad volatilitet beskriver hur mycket det underliggande aktien förväntas fluktuera under återstående tid av varaktighet för warranten.

Det är endast förväntad volatilitet som påverkar warrantpriset. När prognosen för kursutvecklingen i den underliggande aktien ökar, d.v.s. volatiliteten ökar, stiger priset på både köp- och sälwarranter. Anledningen till detta är att båda warranterna har en ökad sannolikhet för ett större verkligt värde vid utgångsdatum. Det motsatta gäller om volatiliteten förväntas minska.


7) Utdelning

När utdelning i den underliggande aktien ökar, så minskar priset på en köpwarrant, medan priset på en säljwarrant ökar. När aktien har en hög utdelning blir det mer attraktivt att äga aktien direkt. Innehavare av en warrant erhåller inte utdelning från underliggande aktie. Vid extremt stora utdelningar anpassas villkoren i warranten.


8) Ränta

På grund av kostnader för att till exempel finansiera en lång aktieposition stiger priset på en köpwarrant när marknadsräntan stiger. Priset på en säljwarrant faller.

7. Kursnotering

Under normala marknadsförhållanden åtar sig Handelsbanken att fastställa priser på upp till 10 000 warranter där den största skillnaden mellan köp- och försäljningskurs (spread) är enligt följande:

Pris på warrant (NOK) Maksimal spread
Opp t.o.m. NOK 5 0,3
>5-10 0,45
>10-25 0,90
>25 4,5%

8. Definitioner

Antal underliggande aktier per warrant: Berättar hur många aktier som är berättigade att teckna per utgångsdatum.

Underliggande faktor: Berättar hur många warranter du behöver för att ha rätt att teckna 1 ny aktie per utgångsdatum.

Madnatperiod för avvecklingskurs: En period på tio börsdagar, med början 10 dagar före utgångsdatum.

Inlösenpris: Belopp i en angiven valuta per underliggande aktie.

Inlösenkursens skillnad: Det största beloppet av: 1) Avräkningskurs - Inlösenkurs, och 2) noll

Realvärde: Belopp som motsvarar antalet underliggande aktier per warrant multiplicerat med differensen av inlösenkursen.

Inlösen: Det sker en automatisk inlösen per utgångsdatum med kontantavräkning baserat på det fastställda avvecklingspriset.

Avräkningskurs: Medelvärdet av de underliggande aktiernas värde i NOK, baserat på börskursens officiella stängningskurs, varje handelsdag under mandatperioden för avvecklingskursen.

Premie: En premie betalas för köp av warranten. Premiestorleken bestäms av till var tid gällande marknadsvillkor.

9. Öppettider

Se öppettider på Oslo Børs

På OM I Sverige är öppningstiderna 09:30 - 17:20.

10. Relaterade länkar

Handelsbanken Capital Markets