Untitled Document

Hjälp för handel hos Netfonds

Välj:

1. Varför måste bankkonto nummer uppges när jag är depåkund?
2. Vad skall man göra om man glömt användarnamn och lösenord?
3. Hur kan information erhållas angående innehavet på depåkontot?
4. När blir det avräkning efter ett köp eller en försäljning?
5. Hur kan e-postadress och andra upplysningar förändras?
6. Autoportföljen är inte uppdaterad, varför?
7. I autoportföljen har jag lagt in en handel, men denna är inte gjord på börsen.
8. Fungerar Netfonds Internet sidor i alla nätläsare?


1. Varför måste bankkonto nummer uppges när jag är depåkund?

Vid en förfrågan om att överföra pengar från depåkontot måste Netfonds veta till vilket konto pengarna ska överföras till.

2. Vad skall man göra om man glömt användarnamn och lösenord?

Enklast är att först prova att logga in. Alternativet är att kontakta Netfonds på fax, e-post eller telefon. Förändring av lösenord görs under menyn 'Administration'.

Av säkerhetsskäl rekommenderar Netfonds sina kunder att förändra lösenordet med jämna mellanrum.

3. Hur kan information erhållas angående innehavet på depåkontot?

Innehavet på depåkontot finns under menyn 'Administration'. Där finns alltid en översikt över tillgängliga medel och möjligheten till att överföra pengar från depåkontot till kundens bankkonto.

4. När blir det avräkning efter ett köp eller en försäljning?

Vid köp och försäljning av aktier sker avräkningen till det depåkonto som Netfonds har upprättat för kunden. För depåkunder kommer avräkningen ske omedelbart efter att en handel har blivit genomförd. Det är fullt möjligt att köpa och sälja en aktiepost samma dag.

5. Hur kan e-postadress och andra upplysningar som Netfonds har registrerade förändras?

Upplysningar som Netfonds har registrerade kan ändras under menyn 'Administration' och 'Profil'. Uppgifterna blir automatiskt förändrade när kunden bekräftat med handelslösenordet.

6. Autoportföljen är inte uppdaterad, varför?

Alla order som utförs via Netfonds, uppdateras automatiskt i autoportföljen under handelsdagen. Affärer som är gjorda utanför Netfonds är man själv tvungen att lägga in i autoportföljen. Kom ihåg att alla köp och försäljningar som görs i autoportföljen bara är fiktiva handlar. Om du tycker översikten i autoportföljen är fel, är det antagligen aktier, som är överförda till Netfonds från en annan mäklare/bank, som inte är införda. Du hittar alltid uppdaterad information angående din behållning hos Netfonds på <For Kunder/Beholdning>.
7. I autoportföljen har jag lagt in en handel, men denna är inte gjord på börsen.
Affärer som är gjorda utanför Netfonds är man själv tvungen att lägga in i autoportföljen. Kom ihåg att alla köp och försäljningar som görs i autoportföljen bara är fiktiva handlar.
8. Fungerar Netfonds Internet sidor i alla nätläsare?

Våra Internet sidor fungerar i alla kända nätläsare. Om du ändå skulle hitta fel i din nätläsare, kontakta oss snarast via e-post!