Teknik och drift

topp

Tekniska problem

PrimeTrader

Problem med installation på Windows 7

Windows 7 rapporterar följande: "Detta program laddas inte ofta ner och kan skada datorn". Detta stämmer inte om du laddat ner programmet från oss, och du kan välja "kör". (ibland kan det behövas trycka på "Åtgärder" eller "Fler Alternativ" innan).
För att vara helt säker, eller om du är osäker på om du har en version av PrimeTrader installationsprogrammet som inte har kommit med, kan du kolla installationsfilens MD5-kontrollsumma med programmet FCIV från Microsoft. Kontrollsumman för version 7,5 är 89474a46de7a9ba726f793c304ba02b3.

Problemer med å bruke PrimeTrader på Ubuntu 12.04 eller annen ny linux

Ubuntu 12.04 har två buggar som gör att PrimeTrade kan krascha, oftast redan vid start. Dessa buggar kan undgås om du ställer in följande variabler:

UBUNTU_MENUPROXY="no"
GTK_IM_MODULE="xim"

Du kan antingen skapa ett startskript som ställer in dessa variabler och startar PrimeTrader/PrimeTrader64, eller också ställa in dem i PrimeTraders egna konfigurationsfil som du hittar här:

~/.prime-trader/configure-trader.lisp

Ställ i så fall in följande två rader nederst i configure-trader.lisp:

(setenv "UBUNTU_MENUPROXY" "no")
(setenv "GTK_IM_MODULE" "xim")