Untitled Document

Hjälp - Aktiehandel i USA

Välj:
 1. Vem kan handla amerikanska aktier hos Netfonds?
 2. Vilka amerikanska börser kan man handla på?
 3. Vilka dagar har de amerikanska börserna stängt?
 4. Kurstjänst
 5. Så här handlar man
 6. Dagorder
 7. Limit order
 8. Växling av valuta
 9. Shorting
 10. Withholding Tax
 11. Aktiedepå
 12. Chapter 11/Chapter 7

1. Vem kan handla amerikanska aktier hos Netfonds?

Det är ej möjligt att handla US noterade aktier genom Netfonds om man har bostadsadress i USA eller är skattepliktig i USA.

2. Vilka amerikanske börser kan man handla på?

Börserna har öppet från kl. 15.30 till 22.00 svensk tid.

Amerikanska aktier handlas på följande marknader: NASDAQ, NYSE och AMEX.

 • NASDAQ (NASDAQ Stock Market, National Association of Securities Dealers).
  Marknaden är i första hand för teknologi- och tillväxtföretag, och det sker ofta börsintroduktioner (IPOs). Strukturen på bolagen som handlas på denna börs gör att kurssvängningar på NASDAQ är större än t ex NYSE. NASDAQ är en elektronisk börs, där all handel sker elektroniskt genom marketmakers.
  SYMBOL: O

 • NYSE (New York Stock Exchange).
  På NYSE noteras de flesta stora företagen (bluechip företagen). Då denna börs har många stora och traditionella industriföretag resulterar det i att börsen har oftast mindre kurssvängningar än det man kan se på mindre börser med många små eller nyetablerade företag. På NYSE sker handeln fortfarande på "golvet" (kända 'tradingfloor' på Wall Street).
  SYMBOL: N

 • AMEX (American Stock Exchange).
  AMEX är den minsta av de tre amerikanska börserna och där är inte noteringskraven lika stränga som på de två andra börserna (NYSE och NASDAQ). Handelsfunktionaliteten på AMEX påminner på många sätt om den som finns på NYSE. Den primära skillnaden på AMEX och de andra är att där erbjuds en del specialprodukter som derivatprodukter, obligationer och liknande.
  SYMBOL: A

3. Vilka dagar har de amerikanska börserna stängt?

För information om öppettider rekommenderar vi våra kunder att se respektive börsers officiella hemsidor. 

4. Kurstjänst

Kurserna som man ser på Netfonds webbsidor är fördröjda med 15 minuter. Kursinformation finns för alla aktier på NYSE, AMEX och Nasdaq. Genom att skriva in ticker i fältet till vänster på våra WEB sidor, kommer orderbilden för aktien fram. Det finns också möjlighet att söka på företagsnamn.
Följande länkar kan användas för att få realtidskurser eller 15-20 minuters fordröjda kurser:

123Jump.Com
Yahoo! Finance
NASDAQ Quotes
NYSE Quotes
Wall Street City
Quicken
Thomson
Quote.com


5. Så här handlar man

Du lägger in order genom orderforumlär på samma sätt som du gör på svenska aktier. 

6. Dagsorder

Order är endast giltig en dag.

7. Limitorder

NASDAQ, NYSE och AMEX har infört kurser med decimaler på alla värdepapper. Alla limits i USA kan läggas in med 2 decimaler.

8. Omräkning av valuta

All handel med amerikanska aktier avräknas i USD, men courtaget på handeln beräknas i SEK. Netfonds växlar netto handelsbelopp varje dag för alla kunder. Växlingsrutinen innebär att kunden inte betalar växlings-spread. Vid köp av aktier med amerikanska dollar får man en valutaexponering som man inte skulle ha fått vid handel med aktier i egen valuta. Om man har köpt en aktie i USA och sen väljer att sälja den så är det inte bara aktiekursen som bestämmer vinsten eller förlusten på affären. Har aktien ökat 10 % i värde och dollarkursen sjunkit 20 %, resulterar detta i en total förlust på investeringen vid inväxling till SEK. Omvänt kan det vända förlust till vinst. Det kan även hända att både kursen på aktien och dollar mot egen valuta har stigit, då får man en dubbel effekt på investeringen. Det är därför viktigt att vara medveten om dessa effekter. Man får själv avgöra vad som är bäst att göra.

 

9. Shorting

Netfonds erbjuder inte shorting i USA.

10. Withholding Tax

Man måste betala amerikansk skatt på utdelning på amerikanska aktier. Netfonds håller tilbaka 30% av utdelning för withholding tax.

11. Aktiedepå

Kundens aktier finns i depå på hos ABN AMRO i New York. Då Netfonds inte påtar sig något förvaltarskap över Kundens finansiella instrument, åligger det Kunden att själv informera sig om alla de åtgärder vilka i annat fall ingår i ett förvaltarskap. Med sådana åtgärder avses bl.a. :

 • att mottaga respektive lyfta utdelning och ränta,

 • att vid nyemission av aktier och emission av skuldebrev/skuldförbindelser teckna sådana aktier och skuldebrev/skuldförbindelser.

12. Chapter 11/Chapter 7

Du kan läsa om Chapter 11 (skydd från kreditorer under restrukturering) och chapter 7 (konkursbegäran) på denna sida:

http://www.sec.gov/investor/pubs/bankrupt.htm