Om Netfonds

Presentation av Netfonds Bank AS


Affärsområden

Netfonds Holding AS (Netfonds) är moderbolaget till Netfonds Bank AS, en norsk affärsbank, och Netfonds Livsforsikring AS, ett norskt livsförsäkringsbolag. Netfonds Bank AS erbjuder tjänster inom värdepappershandel på internet med handel i Danmark, Sverige, Norge och USA.

Netfonds startade sin verksamhet 1996 som den förste nätmäklaren i Norge och har idag en betydande marknadsandel (ca 4%) på Oslo Börs.


Tillsynsmyndighet

Netfonds har huvudkontor i Oslo och står under övervakning av Finanstilsynet i Norge.


Management

Harald Sperlin Thorstensen är chief executive office.


Risk - Capital Requirements

Netfonds värderar risk på löpande basis. Netfonds har följande stora risker:

  1. Credit risk, som reduceras genom strict lending practice.
  2. Operational risk, som kontrolleres med sträng rutinkontroll och backupsystem.
  3. Liquidity risk, som reduceras med credit lines från andra finansinstitutioner och hög insättningsgaranti.

För detaljer se dokument nedanför:


ICAAP-översikt

Årsredovisning 2015 Netfonds Holding

Årsredovisning 2015 Netfonds Bank

Årsredovisning 2015 Netfonds Liv

Årsredovisning 2016 Netfonds Holding

Årsredovisning 2016 Netfonds Bank

Årsredovisning 2016  Netfonds Livsforsikring

Årsredovisning 2017 Netfonds Holding

Årsredovisning 2017 Netfonds Bank

Årsredovisning 2017 Netfonds Livsforsikring

Rapport for 1 kvartal 2017 Netfonds Bank

Rapport for 2 kvartal 2017 Netfonds Bank

Rapport for 3 kvartal 2017 Netfonds Bank

Rapport for 1 halvår 2017 Netfonds Livsforsikring