Valuta, Futures och CFDs

Netfonds OmniTrader 2 är en handelsapplikation som är mycket enkel att använda, men som samtidigt inrymmer en mängd avancerade funktioner för aktiv trading i valuta, futures och CFDs. Nedanför kan du läsa en artikel om CFDs från DinePenger.

Innan man börjar att handla med egna pengar, rekommenderar vi att man provar på vår demoversion. Demon ger dig en fiktiv summa på 1 miljon kronor som du kan handla med när du önskar. All information i demoversionen är i realtid.

CFDs är en form av aktiederivat och handlas som en vanlig aktie. Genom OmniTrader kommer du att få tillgång till de största aktierna på börserna i Asien, Europa, Ryssland, Australien och Amerika. Du kan handla de flesta valutapar, samt guld, silver, olja och många andra råvarufutures.

Valuta (Forex)

 • Direkt handel via Netfonds Omnitrader.
 • Realtidskurser gratis.
 • Marginhandel med høy gearing. Upp till 25 gångers gearing på ditt egenkapital.
 • Spot Forex, versatile trade orders, forward outrights.
 • Tjänsten innefattar över 120 valutapar och ger dig tillgång till alla huvudvalutor mot Svenska kronor, Amerikanska dollar och Euro.
 • Liten spread mellan bid och ask, inget courtage.
 • Valutahandel på Internet är tilgänglig dygnet runt (gäller under vardagar).

Futures

 • Direkt handel via Netfonds OmniTrader.
 • Realtidskurser gratis.
 • Konkurrenskraftiga priser.
 • Handel i Guld och Silverfutures.
 • Handel i Olja och gas futures.

CFDs

 • Direkt handel via Netfonds OmniTrader.
 • Realtidskurser gratis.
 • CFDs (Contract for Difference) ger investorn en annorlunda och spännande väg att handla på - i motsats till att fysiskt köpa och sälja aktier, kan du handla på kursrörelserna till en viss aktie eller index. Själva handeln är gratis, men vi tar skillnaden mellan köpkurs och säljkurs i avgift. Vanligtvis mellan 0.1-0.2%. Om du tror att aktien kommer att stiga, tar du en ”long” position eller ”short” om du tror att aktien kommer att sjunka. Du uppnår en vinst eller förlust beroende på om din föreställning om marknadsutvecklingen var korrekt eller inte.
 • Eftersom CFD är ett derivat kan man enkelt exponera sig både för uppgång och nedgång i underliggande aktie. Det är lika enkelt att køpa som att sälja en CFD. Om man tror att en aktie kommer att falla i värde säljer man ett antal kontrakt för en kurs, och köper senare tillbaka motsvarande antal kontrakt på en lägre kurs. Differansen i kursen kommer då att vara vinsten eller förlusten. Då man handlar CFD kan man alltså uppnå en vinst både i stigande och fallande marknader.
 • CFDs ger en möjlighet till att göra betydande vinster och hävstången gör att en handel ger långt högre avkastning än en vanlig aktiehandel. Själva handeln är lika enkel. Men, risken är självklart motsvarande och förlusterna kan bli större än vid traditionell aktiehandel. Vi rekommenderar därför att man kontinuerligt håller sig uppdaterad på vad som händer på marknaden.
 • Låg ingångs margin, endast 10% av investeringen.
 • Handla i index, sektorer eller aktier
 • Tjäna pengar vid short handel.
 • CFDs kan användas strategiskt vid för att "hedga" mot en eksisterende aksjebeholdning
 • Minimera risken genom att använda Stop-loss.


1
. Avtal för användning av standardversionen

För att handla valutapar, futures och CFDs ska följande avtal signeras och godkännas av Netfonds Bank AS:

Tyvärr har vi inget avtal på svenska per idag, men det går att ladda ner en version (pdf) på danska om du föredrar det.

OBS! Ett villkor för att kunna handla via OmniTrader hos oss är att kunden har upprättat ett Netfonds Plus eller Trader konto. Du som inte är kund, kan registrera dig här.

2. Skicka de signerade avtalen i posten!

När vi mottagit och behandlat avtalen, kommer du att bli aktiverad som OmniTrader-kund. Du kommer då motta ett e-mail med en länk till Netfonds OmniTrader, du kan då ladda ner den reella handelsapplikationen. Netfonds OmniTrader är en egen handelsapplikation som installeres på din PC. När du loggar in för första gången ska du generera en säkersnyckel. Gå in under Tools - Key Management - Generate new key. När det är gjort, ringer du oss på telefon + 47 23158600 for att aktivera applikationen. Netfonds OmniTrader är då klar för använding och vi rekommenderar våra kunder att skapa ett eget lösenord i applikationen (Tools og Change password).

 


3
. Handel

För att handla krävs att man överför pengar från Klientkontot hos Netfonds till Saxokonto. Detta görs via Betalningsuppdrag. Aktiverade OmniTrader-kunder kommer att få upp en extra meny på sidan. Överföring sker en gång dagligen. I OmniTrader kommer du att finna en detaljerad översikt över dina affärer och transakstioner. (Du bör överföra minst 75.000 SEK ($10.000) till Saxo kontot.)

 


4.
Pengaöverföring

Under Betalingsuppdrag finns det en egen meny för överföring mellan Klientkontot hos Netfonds och Saxo kontot. Är det inte pengar på Klientkontot, ska det överföras först. (Du ska överföra minst 75.000 SEK ($10.000) til Saxo kontot.)


5.
Marginhandel - exempel på uträkning

Marginhandel innebär att man kan geare upp sin portfölj. Man ställer säkerhet för en procentandel av exponeringen. För valutapar är marginkravet i de flesta tilfällen 4%. Man bör dock checka Trading conditions på Forex för detaljer då vissa valutapar kräver en högre margin. Det är därför viktigt att man kontrollerer marginkravet så att ens posistioner inte automatiskt stängs. För CFDs är marginkravet 10% - se Trading conditions for CFDs.

 

Marginstatus är tillgänglig under Account, Client Summary, 'Use of Equity Margin'. Om 'Use of Equity Margin' är 100% innebär det att man är fullt exponerad. Alla tillgängliga medel är bundna av marginkravet. Om marginkravet överstiger 110% kommer du att få ett första varsel i form av en popup i handelsapplikastionen samt ett e-mail. Andra varslingen kommer på samme vis om marginkravet överstiger 125%, då man blir tillsagd att stänga delar av portföljen eller eventuellt tillföra ytterligare säkerhet. När marginkravet når 150% blir samtliga positioner omedelbart stängda.

Exempel:
En kund har 100,000 i tillgängligt kapital och har 10% margin för CFD handel. Kunden gör en CFDhandel för 800,000, 80% (10%*800,000 / 100,000) av marginen utnyttjas.

Om marknadsvärdet nu faller til 750,000, kommer kundens 'Net Equity for Margin' att falla till 50,000. 'Use of Equity Margin' vil da bli 150% (10% *750,000 / 50,000) av kundens kvarvarande kapital. Kunden skall då göra ett av följande:

 • Överföra medel för att säkerställa positionen.
 • Reducere CFD positionen genom att sälja ett nödvändigt antal kontrakt.

6. Automatisk stängning

Netfonds har följande rutiner då marginkravet överstiger 100%:

 

Marginkravet vid procent: Handling
110% 1. varsel
125% 2. varsel
150% Automatisk stängning av alla positioner


7.
Finansiering

När man handlar CFDs har man möjlighet till att få en hävstångseffekt på sin investering. Eftersom CFDs är ett instrument där man kan finansiera sina positioner blir man belastad med ränta om man håller positionen över en dag. Om man väljer att sitta med CFD-posistioner över natten, pålöper det följande: För en longposition (köp) är detta p.t. en utgift på LIBOR + 3% p.a. För en shortposition är det en intäkt på LIBOR - 2.5% p.a. Om man håller en CFD long-position över en längre period (många veckor, flera månader), kan det därför pålöpa en betydelig räntekostnad.

 

8. Villkor - Trading conditions

Trading conditions är kontinuerligt uppdaterade i OmniTrader. Villkoren står under Account och Trading Conditions.

9. Kostnader vid användning av OmniTrader

Vid CFD-handel betalar man i utgångspunkten inte courtage, men det är en minimikostnad vid affärer på mindre än USD 10,000. (se TradingConditions för detaljer). Vår leverantör av kursinformation, SaxoBank, ställer kurser och tjänar pengar på kursdifferansen mellom köpar - och säljarkurs.

 


10. Tekniska frågor

Har du tekniska frågor, kan hjälp finnas här

11. Exempel

Kommer snart.

12. Mer information och support

För ytterligare information om OmniTrader ta kontakt med oss på e-post: omni-support@netfonds.no.