Översikt
Kundportfölj
Gästportfölj
Skattehjälp
Generell hjälp

Gästportfölj

För att använda Netfonds' gästportfölj måste du uppge ett användarnamn och ett lösenord. Användarnamnet och lösenordet behöver inte vara samma som du har uppgett för aktiehandel hos Netfonds, och du behöver inte vara Netfonds-kund för att använda gästportföljen. Det är bara du som kommer att veta lösenordet, så glöm det inte.

Efter att du är registrerad, kommer din web-browser be dig uppge användarnamn och lösenord när du vil logga in till din portfölj. Din Browser kommer komma ihåg denna information så länge den kör, så du kan arbeta med gästportföljen utan att upprepande uppge lösenordet.


Användarnamn för gästportföljen:

Lösenord:

Skriv lösenordet igen:

Utformning |  Hjälp |  Utskrift Inga öppna marknader
söndag 25/02-2018 08:39:14