Översikt
Kundportfölj
Gästportfölj
Skattehjälp
Generell hjälp
Hjälp

Kundportföljen är ett verktyg för att se avkastningen på reella eller fiktiva portföljer. Den består av en Kundportfölj där köp och försäljningar gjorda genom Netfonds automatiskt blir inlagda. Dessutom kan man upprätta valfritt antal Modellportföljer, som man på egen hand kan uppdatera efter eget huvud. Innehållet i portföljerna reflekterar inte nödvändigtvis reell handel. Användaren kan själv redigera innehållet, även i autoportföljen.

Vid vissa tilfällen måste användaren på egen hand gå in och manuellt uppdatera även i Kundportföljen. Det gäller i huvudsak tillfällen när:

 • man har överfört aktier till Netfonds från en annan bank/mäklare
 • man har fått aktier i utdelning
 • man har fått aktier i en emisson
 • man har optioner som har gått ut eller blivit inlösta
 • man har handlat fond
 • man har tagit bort transaksjoner i kundportföljen tidigare

Alla köp och försäljningar i portföljverktyget är endast internt i portföljen och det blir ingen reell order till börsen. Det är
endast en fiktiv handel som blir synlig i kundportföljen.

Alla värden är i SEK, medan aktiekurser uppges i den valutan de handlas i. Notera att genomsnittpriset i valuta är korrigerat med aktuell valutakurs. Genomsnittpriset är alltså inångsvärdet pr. aktie i valuta, givet dagens valutakurs, alltså kursen man måste sälja till idag för att gå break even med nuvarande valutakurs.

Innläggning av köp, sälj och andra transaktioner

Manuell innläggning av transaktioner i porteföljerna görs från en egen undermeny. För att komma till den menyn, gör följande: Gå til www.netfonds.se. Välj VERKTYG, därefter KUNDPORTFÖLJ. Välj sedan LÄGG IN TRANSAKTION i menyn till vänster. Menyn för inläggning av transaktioner dyker då upp i vänster marginal.

Köp: Tryck "köp" i menyn till vänster och lägg in data på ticker, börs, pris, datum och eventuellt courtage. Tryck uppdatera och du är klar.

Sälj: Tryck "sälj" i menyn till vänster och lägg in datum, antal, pris och eventuellt courtage på riktig ticker. Tryck uppdatera och du är klar.

Insättning, utbetalning, utdelning och avgifter: Dessa val används för att upprätthålla ett fiktivt kontantinnehav i portföljen, om du önskar det. Insättningar och utdelningar ökar kontant, utbetalningar och avgifter reducerar kontantinnehavet. Lägg in riktigt datum/tid, belopp och eventuell kommentar. Tryck "Lägg in", och du är klar.

Split, omvänd split: Använd dessa om du har lagt in köp/sälj i en aktie efter en spltt/omvänd split i aktien, men med handelsdatum innan spliten. För aktier som redan ligger i portföljen, lägger Netfonds Bank automatiskt in split/omvänd split -transakstioner när de registreras i våra centrala system. Lägg in ticker, börs, justeringsfaktor och eventuell kommentar. Tryck "Lägg in" och du är klar.

Varför är innehavet i portföljen negativt?

Negativt innehav i kundportföljen beror normalt sett på att Netfonds Bank automatiskt har registrerat en  försäljning i ett värdepapper, men att köpet av positionen saknas. Det kan t.ex. bero på att:

 • man har överfört aktier till Netfonds från en annan bank/mäklare
 • man har fått aktier i utdelning
 • man har delatagit i en emission
 • man har tagit bort köptransaktionen i Kundportföljen en gång tidlgare

Lösningen är att lägga in den/de transaktioner som saknas. Se här.

Jag har köpt/sålt aktier hos en annan mäklare, var lägger jag in köpet i portföljen?

Lägg in köp/försäljningar manuellt, som finns beskrivet ovan i avsnittet "Inläggning av köp, försäljningar och andra transaktioner".

Jag har köpt aktier i emisson, hur lägger jag in de aktierna i portföljen?

De läggs in som köp till emissionskursen, courtage 0, och handelsdatum är ex-date för emisionen. Se avsnittet "Inläggning av köp, försäljning och andra transaktioner".

Jag har fått aktier i utdelning, hur lägger jag in de aktierna i porföljen?

De läggs in som köp med pris/kurtasje 0, och handelsdatum samma som ex-date för utdelninge. Se avsnittet "Inläggning av köp, försäljning och andra transaktioner".

Jag har flyttat aktier till någon annan och har inte längre aktierna i min depå. Hur korrigerar jag portfölejn?

Det betyder att du har realiserat/sålt dina aktier och måste lägga in en försäljning i portföljen. Se avsnittet "Inlägging av köp, försäljning och andra transaktioner".

Jag har lagt in fel data på ett köp/försäljning som jag la in i portföljen, hur förändrar jag det?

Gå till www.netfonds.se välj VERKTYG, därefter KUNDPORTFÖLJ. Klicka på redigera i menyn på vänster sida. Här kan du välja att sortera på ticker, eller så kan du söka  efter den transaktionen du vill förändra. Klicka sedan på redigera. Lägg in korrekta uppgifter och uppdatera.

Jag har överfört pengar till/från Netfonds och vill få in det i portföljen. Hur gör jag?

Överföringar till/från Netfonds blir automatiskt inlagda i kundportföljen. Om det skulle saknas kontanttransaktioner i kundportföljen, kan de läggas in manuellt, se avsnittet "Inläggning av köp, försäljning och andra transaktioner".

Jeg har handlat optioner som har gått ut, men de ligger fortfarande i portföljen. Hur får jag bort dom?

Du lägger in en försäljning till pris/courtage 0 exercise date. Förklaring på hur man lägger in försäljning manuellt hittar du i avsnittet "Inläggning av köp, försäljning och andra transaktioner".

Påverkas depån av "köp" eller "försäljningar" i kundportföljen?

Depåöversikten är opåverkad av vad som visas i kundportföljen. "Köp" och "Försäljningar" som läggs in i kundportföljen av oss eller av kunden är inte reella affärer som blir utförda på någon börs, utan endast avspeglingar av sådana handelstransaktioner. För att handla aktier måste man gå till sidan för handel. Det är bara på den sidan man kan utföra reella affärer.

Behöver jag uppdatera kundportföljen på egen hand?

Alla reella affärer som är utförda hos Netfonds uppdateres automatiskt i kundportföljen när avräkningsnotan är skickad. Har du gjort en handel hos en annan bank, mottagit aktier i utdelning eller emission eller flyttat aktier från ett annat konto, måste man manuellt lägga in transationerna. Se över för mer information om hur.

Jag vill lägga in flera portföljer under huvudportföljen. Hur?

Huvudporföljen kalla kundportföljen. Den uppdateras automatiskt med de affärer som är utförda hos Netfonds. Men, man kan lägga till flera underliggande portföljer. Gå til www.netfonds.se välj VERKTYG, därefter KUNDPORTFÖLJ. Klicka MODELLPORTFÖLJER och lägg till din nya portfölj. Om du har mer än en portfölj, kommer du på toppen av varje sida, under överskriften, se en horisontal meny där du kan skifta mellan portföljerna.

Hur lägger jag in en Splitt eller Omvänd split?

Vid split/omvänd split läggs det automatiskt in splitt-transaktioner i kundportföljen. De transaktionerna justerar antal och pris på föregående transaktioner så att beräkning av avkastning blir riktig. Om det skulle bli nödvändigt att registrera en splitt manuellt, är det möjligt. Se avsnittet "Inläggning av köp, försäljning och andra transaktioner".

Var kan jag se mitt reella innehav ?

Ditt reella innehav finns under 'Mitt konto' och menyvalet 'Depåöversikt'. Den här översikten återspeglar dit innehav.

___

FÖRKLARING TILL PORTFÖLJENS KOLONNER

 • Aktie: På formatet aktie.börs. Om du har musen över en aktie, kommer du att kunna se företagets namn. Om det finns stjärnor efter tickern, betyder det att det har kommit nyheter på aktien idag. Du kan klicka på stjärnorna för att få fram nyheter. Börsförkortningarna som används är OSE för Oslo Børs, ST för Stockholmsbörsen, CPH för Köpenhamns Fondsbörs , O är Nasdaq, N är NYSE, A är AMEX, och F är Frankfurt. FOND är fondsandeler, medan OMFE och OMSW är norska respektive svenska optioner.
 • Snittpris: Snittpris på köp av de (resterande) aktierna i portföljen. Se över ang. snittpris i valuta.
 • Ingångsvärde: Snittpris multiplicerat med antal aktier i portföljen, multiplicerat med dagens valutakurs.
 • Kurs: Senaste registrerade kurs i aktien. I realtid om du har aktuellt abonnemang.
 • Värde: Kurs multiplicerat med antal aktier i portföljen, multiplicerat med dagens valutakurs.
 • Courtage: Totalt courtage för alla affärer i den aktien.
 • Realiserad avkastning: Avkastning realiserad vid försäljning. Det beräknas efter FIFO-principen, som betyder att de aktierna som köps först är de aktierna som säljs först (First In - First Out)
 • Orealiserad avkastning: Det är vinsten (förlusten) du får vid en försäljning på dagens kurser (Ingångsvärde - Marknadsvärdei)
 • Procentvis avkastning: (Värde - ingångsvärde - courtage) / Inångsvärde = procentvis avkastning

Kontantinnehav lägger man in om man vill det. Totalt innehav är värdet på aktierna plus kontantinnehavet. Total avkasting är totalt innehav minus investeringsbeloppet. Om det är realiserad avkastning ska hela ingångsvärdet tas med. Realiserad avkastning fungerer efter FIFO (se över!). Om du köper och säljer är ingångsvärdet den totala summan av alla köp. Det er dessutom en annan formel som gäller då: (Realisead vinst - orealiserad vinst - courtage) / Ingångsvärde = procentvis avkastning.

 


Portföljer och deklarationshjälp

Netfonds erbjuder två olika portföljtjänster: Kundportföljen och gästportföljen. Detta är två helt separata tjänster, med separata användarnamn och lösenord.

 • Kundportföljen
  Varje kund hos Netfonds har en kundportfölj. Kundportföljen innehåller en Autoportfölj samt ett valfritt antal Modellportföljer. Avslut som utförs blir automatiskt registrerade i autoportföljen vid dagens slut. Utöver detta är autoportföljen ganska lik modellportföljen -- du kan själv redigera transaktionerna i autoportföljen och du kan lägga in aktier du har på andra konton. Skillnaden mellan autoportföljen och modellportföljen är alltså enbart att nya avslut uppdateras automatiskt. Utöver detta styr kunden själv sin autoportfölj. Du kan läsa mer om autoportföljen i ett eget avsnitt på FAQ/OBS-sidan.
 • Gästportföljen
  Gästportföljen kan användas av alla. Du behöver inte vara kund hos Netfonds för att upprätta och använda gästportföljen. Du kan upprätta så många gästportföljer du vill, och den data du lägger in kan vara reell eller fiktiv. Du kan också upprätta så många portföljer du vill inom en speciell gästportfölj. Gästportföljen uppdateras inte av Netfonds på något vis, och vi har inte heller någon insikt i vad som ligger där, eller vem som äger vilken gästportfölj. Detta är alltså en öppen, anonym tjänst.

  Dessa två tjänster är menade som redskap användare själva kan styra och använda sig av för att ha översikt över vilka aktier de har, eller kan tänka sig att ha. Netfonds kommer kontinuerligt förbättra funktionaliteten på de två tjänsterna, efter synpunkter användarna har. Om du har några förslag, skicka mail till drift.

Registrera en ny gästportfölj.

 • Deklarationshjälp
  Netfonds erbjuder ett förslag till Blankett K4 helt utan extra kostnad. Denna tjänst är helt baserad på de transaktioner du har i din kundportfölj. Där registreras alla köp och sälj du gör genom Netfonds. Du kan själv registrera andra transaktioner vid behov. Läs mer om detta här.

 

 

 

 

Utformning |  Hjälp |  Utskrift  Öppna marknader: Stockholm
måndag 19/02-2018 17:12:04