Netfonds Pocket

Netfonds Pocket är en applikation som kan användas i telefonens web browser. Det gör att den fungerar på fler typer telefoner, samt att uppgradering till nya versioner sker automatiskt.

Netfonds Pocket fungerar på de flesta nyare telefoner med undantag av enklare telefoner och telefoner som använder Windows Mobile.  I sistnämnda tillfälle är det dock möjligt att installera Opera Mobile för att få det att fungera.

Du får tillgång till Netfonds Pocket genom att skriva np.netfonds.no i adressefältet på telefonens nätläsare.

PrimeTrader Pocket

Det är föregångaren tlil Netfonds Pocket. Den installeras som en egen applikation på telefonen. På en del telefoner fungerar den inte eller är mycket ostabil. Då vi inte har kapacitet till att testa och anpassa den till alla de olike telefonerna som finns, har vi stoppat utveckligen.

PrimeTrader Pocket kan fortfarande laddas ner här. Se annars i dokumentationen.