Fyldig bruksanvisning finner du her!

Last ned nyeste versjon (7.0) her!

 

Problemer med installasjon på Windows 7? 

Les dette!

Windows 7 rapporterer at "Dette programmet lastes ikke ned ofte og kan skade maskinen". Dette er ikke riktig dersom du har lastet ned fra oss, og du kan derfor velge "Kjør likevel" (eventuelt må du i noen situasjoner trykke på "Handlinger" før du får dette valget eller også "flere alternativer"). For å være helt sikker, eller dersom du er usikker på om du har en versjon av primetrader-installasjons-programmet (pt-w32-current-setup.exe) som ikke har blitt "tuklet" med, kan du sjekke installasjonsfilens MD5-sjekksum med programmet FCIV fra Microsoft.

Riktig sjekksum for versjon 7.0 er c2d00f96a97371e9db2d1cfd8da716a9.

 

Problemer å bruke PrimeTrader på Ubuntu 12.04 eller annen ny linux?

Les dette!

Ubuntu 12.04 har to bugs som gjør at PrimeTrader kan kræsje, ofte allerede ved oppstart. Disse bugene kan omgås dersom du setter følgende variable:

   UBUNTU_MENUPROXY="no"

   GTK_IM_MODULE="xim"

Du kan enten lage et oppstartsskript som setter disse variable og starter PrimeTrader/PrimeTrader64, eller du kan legge dem inn i PrimeTraders egen konfigurasjonsfil som du finner her: ~/.prime-trader/configure-trader.lisp

Legg i så fall følgende to linjer inn nederst i configure-trader.lisp:

  (setenv "UBUNTU_MENUPROXY" "no")

  (setenv "GTK_IM_MODULE" "xim")

 

Nytt i PrimeTrader 7.0.2

Denne versjonen er tilgjengelig som automatisk oppdatering fra versjon 7.0 og 7.0.1.

Følgende feil i versjon 7.0/7.0.1 har blitt rettet: 

 • Intradagsgraf: Ved bytte av ticker ved linking eller drag/drop ble zoom til "dagens åpningstid" eller "Alle 5 dager" ikke beholdt.
 • Intradagsgraf: I noen tilfelle kunne det oppstå kræsj i grafer for lite omsatte aksjer dersom RSI-chart eller annen teknisk analyse ble vsit.
 • Intradagsposisjon: Urealisert avkastning ble vist som 100% for tomme posisjoner (det vises nå kun blankt felt).
 • MDI-vindu (kun Windows): Søk på ticker kunne gi alvorlig kræsj dersom ikke et Prisinformasjonsvindu eller annet vindu som "forstår" tickere var valgt som aktivt vindu før søket.

 

Nytt i PrimeTrader 7.0.1

Denne versjonen er tilgjengelig som automatisk oppdatering fra versjon 7.0 (kun for Windows).

Følgende feil i versjon 7.0 har blitt rettet: 

 • Prisinformasjon: Angivelsen av stenge/åpningstid for valgt børs (minutter igjen til åpning/stengning) ble ikke oppdatert. (Tilsvarende angivelse i applikasjonsvinduet ved bruk av MDI hadde ikke denne feilen)

(Mac- og Linux-versjonene hadde ikke denne feilen)

 

Nytt i PrimeTrader 7.0

Denne versjonen er tilgjengelig både som komplett nedlasting og som automatisk oppdatering fra versjon 7.0-b3 for dem som har testet betautgaven.

Følgende feil i betaversjonen av 7.0 har blitt rettet: 

 • Intradagsbeholdning: Det er nå igjen mulig å utelate visning av gårsdagens beholdning (og dermed utelate helt aksjer som ikke har blitt handlet idag). Fikset også en feil som gjorde at høyreklikk på noen linjer ikke ga korrekt meny for åpning av ordreskjema, intradagsgraf osv.

 • Vinner og tapere: Rettet en feil som ga kræsj ved forsøk på å sette verdier for minimum volum etc.

 • Historikk- og intradagsvinduer: Rettet en feil som gjorde det umulig å skjule menylinjen.

Svensk oversettelse er nå også ferdig (7.0-b3 inneholdt noen engelske tekster).

Se det følgende om 7.0-b3 for beskrivelse av nyhetene i versjon 7.0!

 

Nytt i PrimeTrader 7.0-b3:

 • Oppsettsassistent PrimeTrader lar det nå generere oppsett som tilpasses skjermstørrelsen og dine behov. Oppsettsassistenten vil åpnes automatisk ved første oppstart av versjon 7, men kan også startes fra Arkiv-menyen. De ferdiggenererte oppsettene har mange innebygde finnesser, f.eks. intradagsvinduer, ordrebokvinduer etc. som er lenket til et prisinformasjonsvindu, og tilsvarende for indekser med et lite prisinformasjonsvindu.

 • MDI-vinduer Windows-utgaven av PrimeTrader lar deg nå velge om du ønsker separate vinduer eller å samle alle vinduene innenfor et applikasjonsvindu (MDI-vindu).

 • Nytt og nyttigere vindu for Intradagsbeholdning Det nye intradagsbeholdningsvinduet viser ikke bare din fortjeneste intradag, men kan nå også vise opprinnelig innkjøpspris for alle aksjer i din beholdning, og regne ut både realisert (idag) og urealisert gevinst. Du kan også kjøpe og selge direkte fra Intradagsbeholdning (høyreklikk på ticker og du vil få opp valg for ordreskjema mm.)

 • Lettere å bruke på vanskelige, langsomme eller kostbare nett I stedet for å motta full datastrøm kan du nå velge å la PrimeTrader hente data i porsjoner med fra 2 sekunder til 1 minutts mellomrom. Innstillingen finner du under "Tilpass PrimeTrader..." i Arkiv-menyen

 • Nytt innebygd stilark Stilarket "Wall Street" har som "Night Trader" lys tekst på mørk bakgrunn, men med blåtoner i stedet for svart/grått.

 • Høyreklikkmeny i alle vinduer Innstillingsmenyen kan nå nås med høyreklikk fra alle vinduer.

 • Feilrettinger En lang rekke feil er rettet, blant annet en alvorlig feil som kunne gi kræsj ved drag & drop til eller lenking av historikkvinduer.

Nytt i PrimeTrader 6.0.7:

KUN for WINDOWS: Denne versjonen er tilgjengelig som automatisk oppdatering fra versjon 6.0.6

 • Retter en feil som av og til kunne gi kræsj, mest i intradagsvinduer.

Nytt i PrimeTrader 6.0.6:

Denne versjonen er tilgjengelig som automatisk oppdatering fra versjon 6.0, 6.0.1, 6.0.2, 6.0.3, 6.0.4, 6.0.5 og 6.0-b8

 • Retter en feil som førte til at enkelte intradagsgrafer for indekser (spesielt svenske) kom opp uten innhold

Nytt i PrimeTrader 6.0.5:

Denne versjonen er tilgjengelig som automatisk oppdatering fra versjon 6.0, 6.0.1, 6.0.2, 6.0.3, 6.0.4 og 6.0-b8

 • Retter en feil som av og til (f.eks. ved svært langsom eller ustabil internettforbindelse) kunne føre til at tickere manglet alle data i prisinformasjonsvinduene.
 • Retter en feil som førte til at svenske indekser kunne mangle fullt navn og andre data (forrige pris, isin mm.)
 • Retter en kosmetisk feil i historikk- og intradagsgrafer (candlesticks og volum-data ble tegnet med avvikende bredde når den gule markøren passerte over dem).

Nytt i PrimeTrader 6.0.4:

Denne versjonen er tilgjengelig som automatisk oppdatering fra versjon 6.0, 6.0.1, 6.0.2, 6.0.3 og 6.0-b8

 • Retter en feil med ordreendringer direkte i ordrestatusvinduet

Nytt i PrimeTrader 6.0.3:

Denne versjonen er tilgjengelig som automatisk oppdatering fra versjon 6.0, 6.0.1, 6.0.2 og 6.0-b8

 • Retter en feil som forårsaket forsinkete oppdateringer i nyhetsleservinduet
 • Retter feil som kunne gi kræsj ved oppstart av intradagsvinduene

Nytt i PrimeTrader 6.0.2:

Denne versjonen er tilgjengelig som automatisk oppdatering fra versjon 6.0, 6.0.1 og 6.0-b8

 • Retter en feil som gjorde at ordreboka ikke oppdaterte "Siste" riktig
 • Retter en feil som ga feil sortering av delvis utførte kansellerte ordre i ordrestatus
 • Retter en feil som ga feilmelding ved forsøk på å lukke vinduer med Alt-F4 (Windows)

Nytt i PrimeTrader 6.0.1:

Denne versjonen er tilgjengelig som automatisk oppdatering fra versjon 6.0 og 6.0-b8

 • Retter en feil som gjorde at prisinformasjonsvinduer som inneholdt en rad med en indeks og samtidig en kolonne med verdi av beholdning, ville kunne henge
 • Retter en sjelden feil i ordreskjemaet
 • Retter en feil i nyhetsleseren som ga feil ved lasting av nyhetsleseroppsett fra gamle PrimeTraderversjoner
 • For meglere:Legger til en ny kolonne for egenkapital i multiordreskjemaet

Nytt i PrimeTrader 6.0

 • Rask på moderne hardware: PrimeTrader vil nå kunne utnytte moderne maskiner med flere prosessorkjerner mer effektivt
 • Fargerik: PrimeTrader lar det nå definere farger på vinduene selv eller markere tickere med dine egne farger. Du kan lagre farge- og fontoppsett i stilark
 • Raskere ordreskjema og ordreendringer: Du kan nå enkelt sette limit til kjøper- eller selgerpris ved å trykk K eller S i limit-feltet i ordreskjemaet, eller bruke O eller N til å flytte limit et hakk opp eller ned. Det samme kan gjøres direkte i ordrens limitfelt i ordrestatusvinduet (trykk med musa på limit, eller trykk C for å aktivere redigering).
 • Flere innstillinger - enklere håndtering av standardverdier: PrimeTrader har fått mer fleksible innstillinger, f.eks. kan du nå fritt sette font og fontstørrelse i ordreskjemaet. De fleste tilpasninger du gjør på vinduene huskes automatisk slik at neste gang du åpner et vindu av samme type, vil innstillingene fra forrige vindu brukes som standardverdier.
 • Ny tickerlinje: Ny tickerlinje animerer handler og viser handlene på en penere og tydeligere måte, spesielt ved lange tickernavn
 • Drag & Drop: Bruk drag & drop til å overføre tickere mellom prisinformasjonsvinduer, endre innhold i grafer osv.
 • Forbedrete alarmer: Lyd-alarmer spilles nå av direkte i PrimeTrader og kan tidsbegrenses. PrimeTrader husker også dine alarmvalg fra gang til gang, så det er raskere å legge inn nye alarmer.
 • Mange feil rettet: En mengde feil har blitt rapportert av kunder til prime-trader@netfonds.no - fortsett med det, vi setter pris på tilbakemeldingene!

Eldre release notes