Fördröjda kurser. Sist oppdatert: måndag 22. oktober  
Information om (CREG) China Recycling Energy Corporation
Ticker CREG
Namn China Recycling Energy Corporation
Börs Nasdaq
Värdepapper Aksjer
Aktiv Ja
Kan handlas Ja
Senaste omsättningsdag 19/10-2018
Referanskurs 1.52
Antal aktier 83 009 000
Marknadsvärde 126 173 680
Börspost 1
Minstabelopp  
ISIN US 168 913 2009
Valuta USD
Price/Earnings -1.10145
Earning per share 20171231 -1.08
Profit margin 20171231 27 496.93%
Insiderprocent 66.70%
Operating margin 20171231 -27 248.2619%
Earningsper share 20161231 0.22
Omsättning 20161231 6 645
Netto intäkt 20171231 -8 998 259
Omsättning 20171231 6 645
Skuld 20171231 66 271 513
Eget kapital 20171231 90 929 107
Bokfört värde per aktie 20171231 24 638 890
Volatilitet 2.0406
Marknadsvärde 12 631 500
Beta 2.6029
Andel ägda av institutionella 33.98%
Genomsnittsvolym 411 686 000
Split-datum 28/04-2004
Split-faktor 0.50
Split-datum 23/06-2004
Split-faktor 1.31722
Split-datum 26/05-2016
Split-faktor 0.10