Fördröjda kurser. Sist oppdatert: tisdag 16. oktober  
Inte någon känd korrelation för den här aktien.