Fördröjda kurser. Sist oppdatert: lördag 20. oktober  
Teckningsrätter på København fondsbørs
Ticker Namn Kurs Antal affärer
  Total