Fördröjda kurser. Sist oppdatert: tisdag 16. oktober  
Teckningsrätter på Oslo Børs
Ticker Namn Kurs Antal affärer
  Total