Val av utformning av Netfonds web sidor


Du kan selv velge hvilken utforming du vil at vevsidene hos Netfonds skal ha. Det du først og fremst kan velge mellom er forskjellige rammeverk til sidene.
  • «Standard uforming» er den vanlige utformingen som Netfonds har brukt det siste året.
  • «Enkel utforming» har et rammeverk som består nesten utelukkende av tekst, og er derfor rask å laste ned over trege Internettlinjer, samt at venstremargen er smalere enn den normale margen.
  • «Prikket utforming» er den designen Netfonds brukte fram til 2000. Den har litt mindre marg enn standard utforming.
  • «Opprinnelig utforming» er inkludert for de som er nostalgiske og vil minnes hvordan sidene til Netfonds så ut i 1997, da vi startet opp som første norske nettmegler.

Använd JavaScript för att autofokusera på textboxar

Utformning |  Hjälp |  Utskrift  Öppna marknader: Stockholm
måndag 19/02-2018 17:07:54