Valg av fokus på tekstbokser

Använd JavaScript för att autofokusera på textboxar.