Fördröjda kurser. Sist oppdatert: fredag 16. november 14:40  

Mäklarandel i Hoylu AB

Sortera efter: Andel Pris
Köpandel
Mäklare Volym Pris Värde Andel%
SHB 900 5.05 4 546 95.09%
AVA 50 4.69 235 4.91%
Säljandel
Mäklare Volym Pris Värde Andel%
MLI 660 5.04 3 326 69.59%
NRD 240 5.08 1 219 25.51%
AVA 50 4.69 235 4.91%
Nettohandel
Mäklare Volym Värde
SHB 900 4 546
AVA    
NRD -240 -1 219
MLI -660 -3 326