Fördröjda kurser. Sist oppdatert: fredag 16. november 14:22  

Mäklarandel i PiezoMotor Uppsala AB

Sortera efter: Andel Pris
Köpandel
Mäklare Volym Pris Värde Andel%
UBS 2 088 38.41 80 209 38.44%
CAR 1 540 38.82 59 780 28.65%
MLI 1 072 38.75 41 541 19.91%
NON 603 38.95 23 487 11.26%
AVA 95 38.13 3 623 1.74%
Säljandel
Mäklare Volym Pris Värde Andel%
AVA 5 058 38.59 195 210 93.56%
EPB 340 39.50 13 430 6.44%
Nettohandel
Mäklare Volym Värde
UBS 2 088 80 209
CAR 1 540 59 780
MLI 1 072 41 541
NON 603 23 487
EPB -340 -13 430
AVA -4 963 -191 587