Fördröjda kurser. Sist oppdatert: måndag 22. oktober 13:34  

Mäklarandel i Sedana Medical AB

Sortera efter: Andel Pris
Köpandel
Mäklare Volym Pris Värde Andel%
NON 2 950 87.61 258 450 36.38%
PAS 1 550 87.57 135 730 19.11%
MLI 1 093 88.74 96 987 13.65%
AVA 1 080 89.18 96 311 13.56%
MSI 800 88.00 70 400 9.91%
UBS 356 87.00 30 972 4.36%
BRC 248 87.00 21 576 3.04%
Säljandel
Mäklare Volym Pris Värde Andel%
INT 4 398 87.50 384 838 54.17%
MSI 1 096 87.45 95 842 13.49%
ENS 1 000 89.69 89 688 12.62%
AVA 764 89.14 68 099 9.59%
BRC 396 88.99 35 241 4.96%
SWB 250 86.20 21 550 3.03%
MLI 120 87.53 10 504 1.48%
NON 50 88.00 4 400 0.62%
PAS 3 88.20 265 0.04%
Nettohandel
Mäklare Volym Värde
NON 2 900 254 050
PAS 1 547 135 465
MLI 973 86 483
UBS 356 30 972
AVA 316 28 212
BRC -148 -13 665
SWB -250 -21 550
MSI -296 -25 442
ENS -1 000 -89 688
INT -4 398 -384 838