Fördröjda kurser. Sist oppdatert: tisdag 16. oktober 16:23  

Informationsdump för Ensco plc Class A Ordinary Shares (ESV)

Kursdata är tillgänglig som filer i olika format