Fördröjda kurser. Sist oppdatert: tisdag 16. oktober 16:50  

Informationsdump för Seadrill Limited Ordinary Shares (Bermuda) (SDRL)

Kursdata är tillgänglig som filer i olika format