Fördröjda kurser. Senast uppdaterad: lördag 20. april  

22/12-2010 08:14:00: (HNA) HNA/HNB - Hafslund selger fibernettvirksomhet

Hafslund Venture har solgt Hafslund Fibernett AS til PE-fondet EQT V. Kjøper
overtar selskapet med kunder, personell og utstyr.

Kjøper betaler Hafslund NOK 1 477 millioner for 100 % av aksjene i Hafslund
Fibernett AS. Transaksjonen vil gi en gevinst på om lag NOK 900 millioner.
Transaksjonen er kun betinget av godkjennelse fra Konkurransetilsynet og vil bli
gjennomført når godkjennelsen foreligger. Hafslund mottar NOK 1 167 millioner av
salgssummen i kontanter og NOK 310 millioner ytes i lån med løpetid i inntil 7
år.

Hafslund-konsernets utvikling den siste tiden har gått mot en tydeligere satsing
på utbygging av fornybar energi og videreutvikling av infrastruktur for energi,
samtidig som konsernet vokser innen strømsalg. Salget av fibernettvirksomheten
er et naturlig steg for å rendyrke denne strategien.

- Vi er stolte av den utviklingen Hafslund Fibernett har hatt og selskapet kan i
dag skilte med en svært solid markedsposisjon. Vi er glade for å kunne bringe
dette selskapet videre inn i en ny vekstfase hos nye eiere, sier konserndirektør
for Hafslund Venture, Tore Schiøtz.

Hafslunds rådgivere i transaksjonen har vært Pareto Securities og Wiersholm.

Hafslund ASA
Oslo, 22. desember 2010


For ytterligere informasjon:
Konserndirektør Venture, Tore Schiøtz, tlf. 915 21 719
tore.schiotz@hafslund.no

Kommunikasjonsdirektør, Karen Onsager, tlf. 920 87 007
karen.onsager@hafslund.no


Fakta om Hafslund Fibernett AS
Hafslund Fibernett bygger, eier og leier ut det største operatørnøytrale
fibernettet i Norge. Fibernettet dekker store deler av det sentrale Østlandet.
Hafslund Fibernett har 2 300 km føringsveier, 200 000 km fiberkabler og leverer
mørk fiber til rundt 150 kunder, herunder internettleverandører (Internet
Service Providers, ISP), store bedrifter og kommuner.

Selskapet har 20 ansatte og hovedkontoret ligger i Oslo. Driftsmidlene hadde en
balanseført verdi på om lag NOK 540 millioner per 30. september 2010. Resultat
for virksomheten:

+-----------------+----------------+------------+------+------+
/ NOK millioner  / Per 3 kv. 2010 / Per 3. kv. / Året / Året /
/         /        /  2009  / 2009 / 2008 /
+-----------------+----------------+------------+------+------+
/          /         /       /    /    /
+-----------------+----------------+------------+------+------+
/ Driftsinntekter /   133    /  108   / 151 / 124 /
+-----------------+----------------+------------+------+------+
/ EBITDA     /    94    /   74   / 101 / 84 /
+-----------------+----------------+------------+------+------+
/ Driftsresultat /    69    /   49   / 67 / 51 /
+-----------------+----------------+------------+------+------+


Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12This announcement is distributed by Thomson Reuters on behalf of 
Thomson Reuters clients. The owner of this announcement warrants that: 
(i) the releases contained herein are protected by copyright and 
  other applicable laws; and 
(ii) they are solely responsible for the content, accuracy and 
   originality of the information contained therein. 
  
Source: Hafslund via Thomson Reuters ONE

[HUG#1474907]


Nyheten är levererad av Thomson Reuters ONE.