13/11-2017 17:05:00: (E-PNDORC.BTSE, PNDORA.CPH) TRANSAKTIONER I FORBINDELSE MED AKTIETILBAGEKØBSPROGRAM

r                         
+45 7219 5344                               
brgr@pandora.netger 
på verdensplan mere end 22.300 medarbejdere, hvoraf ca. 13.200 arbejder i 
Thailand, hvor virksomheden fremstiller sine smykker. PANDORA er noteret på 
Nasdaq Copenhagen. I 2016 udgjorde PANDORAs samlede omsætning DKK 20,3 mia. 
(ca. EUR 2,7 mia.). 
 
KONTAKT 
For yderligere information kontakt venligst: 
 
INVESTOR RELATIONS             MEDIA RELATIONS        
Magnus Thorstholm Jensen          Martin Kjærsgaard Nielsen   
Vice President, Head of Investor Relations Global Head of Media Relations 
+45 7219 5739                +45 50 77 52 71        
mtje@pandora.net              mnie@pandora.net        
Brian Granberg                               
Investor Relations Office          
-------------------------------------------------------------------------------- 
 
Med de ovenstående transaktioner ejer PANDORA i alt 2.784.926 egne aktier, 
svarende til 2,48% af Selskabets aktiekapital. 
 
I overensstemmelse med Forordning (EU) nr. 596/2014 præsenteres alle 
transaktioner relateret til aktietilbagekøbsprogrammet i detaljeret form i 
regnearket vedhæftet denne Selskabsmeddelelse. 
 
OM PANDORA 
PANDORA designer, fremstiller og markedsfører håndforarbejdede og moderne 
smykker af høj kvalitet til tilgængelige priser. PANDORAs smykker sælges i mere 
end 100 lande fordelt på seks kontinenter via ca. 7.700 forhandlere, herunder 
mere end 2.200 konceptbutikker. 
 
PANDORA blev stiftet i 1982 og har hovedkontor i København. PANDORA beskæfti-------------------------------------------------------------------------------- 
9. november 2017          3.000     590,48        1.771.440 
-------------------------------------------------------------------------------- 
10. november 2017          5.000     579,31        2.896.550 
-------------------------------------------------------------------------------- 
I alt akkumuleret i uge 45     25.000               14.638.010 
-------------------------------------------------------------------------------- 
I alt akkumuleret        2.459.886             1.657.170.870 
under                                      
 aktietilbagekøbsprogrammet                       Antal  Gennemsnitlig  Transaktions-værdi,  
                 aktier  købspris, DKK      DKK      
-------------------------------------------------------------------------------- 
I alt, seneste meddelelse    2.434.886             1.642.532.860 
-------------------------------------------------------------------------------- 
6. november 2017          6.000     594,09        3.564.540 
-------------------------------------------------------------------------------- 
7. november 2017          6.000     587,88        3.527.280 
-------------------------------------------------------------------------------- 
8. november 2017          5.000     575,64        2.878.200 
Pandora A/S
Erhvervelse eller afhændelse af egne aktier

TRANSAKTIONER I FORBINDELSE MED AKTIETILBAGEKØBSPROGRAM

Den 7. februar 2017 indledte PANDORA et aktietilbagekøbsprogram, jf. 
Selskabsmeddelelse 350. Programmet gennemføres i overensstemmelse med 
bestemmelserne i Europa-Parlamentets og Rådets Forordning (EU) nr. 596/2014 af 
16. april 2014 om markedsmisbrug (markedsmisbrugsforordningen). 
 
Formålet med programmet er at nedsætte PANDORAs aktiekapital samt opfylde 
forpligtelser i henhold til medarbejderaktie-optionsprogrammer. 
 
Under aktietilbagekøbsprogrammet vil PANDORA tilbagekøbe aktier for et beløb på 
op til DKK 1.800 mio. i perioden fra den 7. februar 2017 til 6. februar 2018. 
 
Følgende transaktioner er foretaget under programmet: 
 
           

Extern länk:https://cns.omxgroup.com/cdsPublic/viewDisclosure.action?disclosureId=810092&messageId=1017414
Extern länk:https://cns.omxgroup.com/cds/DisclosureAttachmentServlet?messageAttachmentId=652740
Extern länk:https://cns.omxgroup.com/cds/DisclosureAttachmentServlet?messageAttachmentId=652739
Extern länk:https://cns.omxgroup.com/cds/DisclosureAttachmentServlet?messageAttachmentId=652737

Nyheten är levererad av OMX.