Fördröjda kurser. Sist oppdatert: fredag 16. november  

07/12-2017 08:45:01: (INTU.ST) Idag är sista dag för handel med uniträtter i företrädesemissionen

Idag, torsdagen den 7 december 2017, är sista dag för handel med uniträtter i företrädesemissionen med överteckningsemission i Intuitive Aerial AB ("Intuitive Aerial" eller "Bolaget").

IDAG ÄR SISTA DAG FÖR HANDEL MED UNITRÄTTER I FÖRETRÄDESEMISSIONEN

Idag, torsdagen den 7 december 2017, är sista dag för handel med uniträtter i företrädesemissionen med överteckningsemission i Intuitive Aerial AB ("Intuitive Aerial" eller "Bolaget").

Aktieägarna har per avstämningsdagen den 20 november 2017 fått tilldelat en (1) uniträtt för varje aktie i Intuitive Aerial. En (1) uniträtt ger rätt att teckna en (1) Unit, innehållande två (2) nya aktier, en (1) teckningsoption TO 4 och en (1) teckningsoption TO 5. Teckningskursen per Unit är 1,20 kronor, motsvarande 0,60 kronor per ny aktie. Teckningsoptionerna TO 4 respektive TO 5 emitteras vederlagsfritt.

Uniträtterna handlas på First North till och med idag, torsdagen den 7 december 2017. För att förhindra förlust bör uniträtterna utnyttjas för teckning av Units i Intuitive Aerial senast måndagen den 11 december 2017 (observera att förvaltare ofta har tidigare sista svarsdag) eller säljas på First North senast idag, torsdagen den 7 december 2017.

Prospekt, informationsbroschyr och anmälningssedel för teckning utan företrädesrätt ("Särskild anmälningssedel 2")

Prospekt, informationsbroschyr och anmälningssedel för teckning utan företrädesrätt ("Särskild anmälningssedel 2") kan laddas ner på:

Prospektet kan även laddas ner på Finansinspektionen:

2017-12-07

För mer information kontakta:
Robin Kahlbom, VD
robin.k@intuitiveaerial.com
+46 (0)73 070 32 02

Följande dokument kan hämtas från beQuoted
Intuitive Aerial Pressrelease 2017-12-07.pdf

Viktig information
Detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, vare sig direkt eller indirekt, i eller till bland annat USA, Kanada, Australien, Nya Zeeland, Japan, Hongkong, Sydkorea, Singapore, Sydafrika eller Schweiz eller något annat land där sådan åtgärd helt eller delvis är föremål för legala restriktioner. Informationen i detta pressmeddelande får inte heller vidarebefordras, reproduceras eller uppvisas på sätt som står i strid med sådana restriktioner. Underlåtenhet att efterkomma denna anvisning kan innebära brott mot United States Securities Act från 1933 i gällande lydelse ("Securities Act") eller tillämpliga lagar i andra jurisdiktioner.

Detta pressmeddelande innehåller inte och utgör inte en inbjudan eller ett erbjudande att förvärva, teckna eller på annat sätt handla med Units, uniträtter, nya aktier, teckningsoptioner TO 4 respektive TO 5 eller andra värdepapper i Intuitive Aerial. Inbjudan till berörda personer att teckna Units i Intuitive Aerial sker endast genom det Prospekt som Bolaget offentliggjorde den 17 november 2017.

Varken uniträtterna, betalade tecknade Units ("BTU") eller de nya aktierna och teckningsoptionerna TO 4 respektive TO 5 kommer att registreras enligt United States Securities Act eller någon provinslag i Kanada och får inte överlåtas eller erbjudas till försäljning i USA eller Kanada eller till person med hemvist där eller för sådan persons räkning annat än i sådana undantagsfall som inte kräver registrering enligt United States Securities Act eller någon provinslag i Kanada.

Om Intuitive Aerial AB (publ)
Intuitive Aerial utvecklar och tillverkar professionella, fjärrstyrda kameraplattformar för högkvalitativa film-, TV- och reklamproduktioner. Med egenutvecklad teknik för kamerastabilisering baserad på avancerad reglerteknik möjliggörs intuitivt filmande med stabil bild. Bolaget erbjuder NEWTON, ett stabiliserat kamerahuvud som kan användas på applikationer i rörelse, exempelvis på fordon, kranar- räls- och wiresystem. Systemet har använts i flera stora TV produktioner såsom Eurovision Song Contest, MTV Music Video Awards, Kristallen, UEFA Europa League och Red Bull Straight Rhythm. Med bolagets multirotorhelikopter AERIGON erbjuds dessutom ett fjärrstyrt flygande kamerasystem för professionella produktionskameror. Systemet har använts i en rad storskaliga film- och TV-produktioner såsom James Bond SPECTRE, Disneys Into the Woods, Marvels Avengers: Age of Ultron och naturdokumentärer för BBC, National Geographic och Animal Planet. Både AERIGON- och NEWTON-systemen styrs trådlöst via den sofistikerade kontrollenheten DOMINION. Intuitive Aerial har sitt huvudkontor i Linköping och är listat på Nasdaq First North sedan januari 2015. Bolagets Certified Adviser avseende listningen vid Nasdaq First North är G&W Fondkommission.

Extern länk:http://www.bequoted.com/beQPress/P_PressreleasesRecord.asp?Id=13595

Nyheten är levererad av beQuoted.