Fördröjda kurser. Sist oppdatert: fredag 16. november  

08/02-2018 08:55:06: (HOYLU.ST) Hoylu AB: Förändring av det totala antalet aktier i Hoylu AB (publ).

Hoylu AB: Förändring av det totala antalet aktier i Hoylu AB (publ).

Malmö den 8 februari 2018, Hoylu AB (publ) ("Hoylu") meddelar idag att flertalet konvertibler har konverterats och till följd har aktieantalet ökat med 725,945 nya aktier till en teckningskurs om 4,01 SEK

Hoylus aktiekapital har ökat från 1,165,668.45 kronor till 1,225,514.64 kronor fördelat på 14 865 711 aktier.För mer information, vänligen kontakta:

Stein Revelsby, VD på Hoylu, telefon +1 213 440 2499, e-post: sr@hoylu.com

Karl Wiersholm, CFO på Hoylu, telefon +1 425 829 2316, e-post: kw@hoylu.comHoylu AB

Hoylu levererar lösningar för presentationer, idéskapande och samarbete, med fokus på användarupplevelsen. Hoylu inriktar sig främst på företagslösningar för kreativt samarbete, kombinerat med displayer och teknologier för intuitiv input. Detta inkluderar även Internet of Things och teknologier för att förenkla samarbete mellan olika geografiska platser, för att förenkla arbetsprocesser och uppnå högre effektivitet och kreativitet. För mer information, besök: www.hoylu.com eller www.introduce.se/foretag/hoylu.Kortnamn: Hoylu

Marknadsplats: Nasdaq First North Stockholm

Certified Adviser: Mangold Fondkommission AB +46 (0) 8 50 301 550

Legal Adviser: MAQS AdvokatbyråPublicering

Denna information är sådan information som Hoylu AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU's marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg för offentliggörande den 8 februari 2018 kl. 08:55 CET.


This announcement is distributed by Nasdaq Corporate Solutions on behalf of Nasdaq Corporate Solutions clients.

The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein.

Source: Hoylu AB via Globenewswire
Nyheten är levererad av GlobeNewswire.