Fördröjda kurser. Sist oppdatert: måndag 19. november  

07/05-2018 12:00:00: (ITAB-B.ST) Delårsrapport januari-mars 2018


· Intäkterna uppgick till 1 481 Mkr (1 520)
· Rörelseresultatet uppgick till 90 Mkr (111)
· Resultatet efter finansiella poster uppgick till 75 Mkr (99)
· Resultatet efter skatt uppgick till 56 Mkr (74)
· Resultatet per aktie uppgick till 0,51 kr (0,70)
· Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 110 Mkr (-28)
· Nettoskulden uppgick till 2 131 Mkr (1 787)

· Tecknat avtal om leverans av digitala system i Spanien.
· Stort intresse för ITABs helhetskoncept med digitala produkter för den fysiska butiken.
· Koncernen har påverkats positivt med en nettoeffekt om 15 Mkr avseende bland annat fastighetsförsäljning och strukturering i Belgien.

Händelser efter periodens slut

· Tecknat avtal med en av Sveriges snabbast växande lågpriskedjor om leverans av butikskoncept.

Denna information är sådan information som ITAB Shop Concept AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades för offentliggörande kl. 12.00 den 7 maj 2018.

För ytterligare information, tag kontakt med:

ITAB Shop Concept AB 
CEO  Ulf Rostedt 
Telefon:  46 36 31 73 00
Mobil:  46 70 694 86 82

Box 9054, SE-550 09 JÖNKÖPING   
Telefon: 46 [0]36 31 73 00
www.itab.com, www.itabgroup.com 

ITAB Shop Concept AB (publ) erbjuder kompletta butikskoncept till butikskedjor inom detaljhandeln. I helhetserbjudandet ingår kundunika konceptinredningar, kassadiskar, självutcheckningssystem, professionella belysningssystem och digitala produkter för den fysiska butiken. Bland kunderna finns de ledande aktörerna i större delen av Europa. ITAB är marknadsledande inom kassadiskar till detaljhandeln i Europa, och en av Europas största leverantörer av butiksinredning och belysningssystem. ITAB har cirka 3 500 anställda och hade 2017 en årsomsättning på 6 381 Mkr. Bolagets B-aktie är noterad på Nasdaq Stockholm.

Extern länk:http://news.cision.com/se/itab-shop-concept/r/delarsrapport-januari-mars-2018,c2515023
Extern länk:http://mb.cision.com/Main/862/2515023/836814.pdf

Nyheten är levererad av Cision.