Fördröjda kurser. Senast uppdaterad: måndag 22. april  

25/03-2019 13:41:11: (SUNSB-ME.MERK) Renteregulering

Det er fastsatt ny rente for NO0010789795.
Ny rentesats i perioden 27.03.2019 - 27.06.2019 er 2,15.
Ticker:SUNSB03 PRO

Den nye rentesats (og rentebindindingsperiode) er fastsatt i henhold til avtale,
jf. låneavtalens og tegningsinnbydelsens/lånebeskrivelsens bestemmelser.

Se vedlagt dokument for utfyllende informasjon.

(Publisert av Nordic Trustee, Cecilie Natalie Haug)

Extern länk:https://newsweb.oslobors.no/message/472849

Nyheten är levererad av OBI.