11/04-2019 11:13:13: (BAYN.ST, BAYN.XSAT) Första Entreprenörsfonden delar ut cirka 190 000 aktier i Bayn Europe AB (publ.) till fondens ägare

Första Entreprenörsfonden, som är största ägare i Bayn Europe AB, fortsätter avvecklingen av sina årsfonder enligt plan och överenskommelse med ägarna i fonderna. Totalt delas cirka 190 000 aktier ut i Bayn Europe AB (publ). Utdelningen av aktier innebär en aktiespridning och därmed att nya långsiktiga aktieägare tillkommer i Bayn. Första Entreprenörsfondens totala aktieinnehav i Bayn uppgår till 3 651 148 efter utdelningen.

Om Första Entreprenörsfonden; Första Entreprenörsfonden etablerades 2006 som ett managementbolag för att utvärdera, utveckla och investera i tillväxtföretag med starka entreprenörsteam i Sverige. Första Entreprenörsfonden har ett erfaret team som tillsammans jobbat med investeringar i tillväxtbolag under många år. Ytterligare information finns att hämta på bolaget hemsida; www.fefonden.se.

Ytterligare information avseende bolaget finns på www.bayneurope.se

För mer information, kontakta Patrik Edström, VD på Bayn Europe AB, e-mail pe@bayn.se

Om Bayn Europe:
Bayn är en oberoende utvecklare inom sockerreducering och erbjuder marknaden kostnadseffektiva råvaruingredienser samt totallösningar för sockerreducering. Från naturliga råvaror skapar Bayn nya, sötade produkter med lågt kaloriinnehåll. Bolagets lösningar, utvecklade genom vetenskaplig forskning, ger innovativa, hälsosamma recept i nära samarbete med våra kunder inom den globala livsmedelsindustrin.

Bayn är listat på Nasdaq Stockholm, First North, under kortnamnet BAYN.
Mangold Fondkommission AB är företagets certified adviser. Telefon +46-8-5030 1550, e-mail CA@mangold.se.
Ytterligare information avseende bolaget finns på www.bayneurope.com

Extern länk:https://news.cision.com/se/bayn-europe-ab/r/forsta-entreprenorsfonden-delar-ut-cirka-190-000-aktier-i-bayn-europe-ab--publ--till-fondens-agare,c2786766
Extern länk:https://mb.cision.com/Main/5651/2786766/1024290.pdf
Extern länk:https://news.cision.com/se/bayn-europe-ab/i/ra-pe-mk-in-the-stand,c2608690

Nyheten är levererad av Cision.