Fördröjda kurser. Sist oppdatert: lördag 20. oktober  
Datum Antal dagar Distributör Värdepapper Börs Sök  
Datum Tid Aktie Rubrik
19/10-2018 17:05:00 PNDORA TREASURY SHARES EXCEED 5% OF SHARE CAPITAL (GlobeNewswire)
  17:05:00 PNDORA BEHOLDNING AF EGNE AKTIER OVERSTIGER 5% AF AKTIEKAPITALEN (GlobeNewswire)
  14:16:54 ROV Change in number of shares and votes (GlobeNewswire)
  12:45:19 SPG Share Buy-back programme at SP Group A/S (GlobeNewswire)
  12:45:19 SPG Aktietilbagekøbsprogram i SP Group A/S (GlobeNewswire)
  11:28:04 ATHENA Monthly Update for September 2018 (GlobeNewswire)
  11:28:04 ATHENA Månedlig opdatering for september 2018 (GlobeNewswire)
  11:03:14 VWS Vestas wins 294 MW order in South African auction and introduces the first V136-4.2 MW turbines in Africa (GlobeNewswire)
  10:10:22 DKIKI Anmodning om ophør af suspension i Investeringsforeningen Danske Invest og Investeringsforeningen Danske Invest Select (GlobeNewswire)
  09:24:12 DKIKI Anmodning om suspension i Investeringsforeningen Danske Invest og Investeringsforeningen Danske Invest Select (GlobeNewswire)
  09:00:00 FO-BANK-CSE BankNordik share buy-back programme: Transactions week 42 (GlobeNewswire)
  09:00:00 FO-BANK-CSE Aktietilbagekøb i P/F BankNordik: Transaktioner i uge 42 (GlobeNewswire)
  08:08:20 SCD Indre værdi af SmallCap Danmark A/S er opgjort til 58,4 kr. pr. aktie (GlobeNewswire)
18/10-2018 11:45:09 TKDV Information about executives. and their closely related parties. transactions in TK Development A/S shares and related securities (GlobeNewswire)
  11:45:09 TKDV Indberetning af ledende medarbejderes og disses nærtståendes transaktioner med TK Development A/S aktier og tilknyttede værdipapirer (GlobeNewswire)
  08:24:40 JPAFXAKL Kapitalforeningen Jyske Portefølje har ajourført Investoroplysninger (GlobeNewswire)
  08:03:15 FO-BANK-CSE Increased expectations for the 2018 result (GlobeNewswire)
  08:03:15 FO-BANK-CSE Opjustering af forventninger til resultatet for 2018 (GlobeNewswire)
  07:52:31 SCD Indre værdi af SmallCap Danmark A/S er opgjort til 58,4 kr. pr. aktie (GlobeNewswire)
Sidstorlek: