Fördröjda kurser. Sist oppdatert: tisdag 16. oktober  
Datum Antal dagar Distributör Värdepapper Börs Sök  
Datum Tid Aktie Rubrik
16/10-2018 19:56:43 WRL Wentworth Resources Limited : Notification of Trade / Disclosure of Large Shareholding / Director Dealings (OBI)
  19:56:29 WRL Wentworth Resources Limited : Notification of Trade / Disclosure of Large Shareholding / Director Dealings (GlobeNewswire)
  19:52:47 TEL Share buyback (OBI)
  19:52:47 TEL Tilbakekjøp av egne aksjer (OBI)
  16:46:38 ARCUS Arcus ASA: Notification of trade - Share purchase program (OBI)
  16:45:13 NAPA Napatech A/S : Resolution to cancel the subsequent offering (GlobeNewswire)
  16:35:34 ENTRA Entra - Share buyback (OBI)
  16:35:00 EQNR Mener børslokomotiv er verdt over 1.000 mrd. (Hegnar)
  16:27:29   OSLO BØRS - CLOSING PRICES OBOSX FUTURES (OBI)
  16:26:34   OSLO BØRS - CLOSING PRICES OBX FUTURES (OBI)
  16:25:58 SBBI16 Kvartalsrapport pr 30.09.18 Bien Sparebank ASA (OBI)
  15:46:28 GJEB18 Gjensidige Bank ASA - GJEB 38 tap issue (OBI)
  15:23:59 BLSB05 Vellykket utstedelse ansvarlig lån (OBI)
  15:19:01 ELE Disclosure of shares and rights to shares in Element ASA ("Element") (flagging) (OBI)
  15:12:00 SFSB51 Nordic ABM - SFSB69 PRO - Nytt lån til registrering / New bond issue to be registered 17.10.2018 (OBI)
  15:01:00 JAEREN Utvidelse av seniorlån (OBI)
  15:00:00 JAEREN Jæren Sparebank nedkvitterer obligasjonslån (OBI)
  14:48:58 SBNK11 Nordic ABM - SBNK14 PRO - Nytt lån til registrering / New bond issue to be registered 17.10.2018 (OBI)
  14:30:00 ELK ZAL NRC Group viser vei for innsiden (Hegnar)
  14:23:00 ODL Denne båten skal bistå Odfjell-rigg på vei til Afrika (Hegnar)
  14:18:13 LINK Resolution to delist LINK Mobility Group ASA from Oslo Børs (OBI)
  14:18:13 LINK Vedtak om strykning av LINK Mobility Group ASA fra notering på Oslo Børs (OBI)
  14:06:16 ORSP01 Ny rente (OBI)
  14:00:02 OLT Renteregulering (OBI)
  13:59:59 SPBKR18 Renteregulering (OBI)
  13:59:57 KLPB10 Renteregulering (OBI)
  13:59:53 MING Renteregulering (OBI)
  13:59:50 OSPA08 Renteregulering (OBI)
  13:59:47 EIKRN08 Renteregulering (OBI)
  13:59:42 SPOG Renteregulering (OBI)
  13:59:40 SPNO01 Renteregulering (OBI)
  13:59:37 KBSB04 Renteregulering (OBI)
  13:59:35 BKK93 Renteregulering (OBI)
  13:59:33 SBGG07 Renteregulering (OBI)
  13:59:31 LYSK58 Renteregulering (OBI)
  13:59:29 OLT Renteregulering (OBI)
  13:59:03 EIKB15 Eika Boligkreditt har i dag utstedt et nytt 7 års senior obligasjonslån (OBI)
  13:58:09 OLT SUCCESSFUL PLACEMENT OF NEW SENIOR SECURED BOND (OBI)
  13:58:09 OLT VELLYKKET PLASSERING AV PANTESIKRET OBLIGASJONSLÅN (OBI)
  13:58:00 OLT Olav Thon låner 550 millioner (Hegnar)
  13:55:00 NAVA Storvestre øker i Navamedic (Hegnar)
  13:44:34 NAVA meldepliktig handel for primærinnsider (OBI)
  13:44:26 WALWIL Capital Markets Day 2018: Wallenius Wilhelmsen ASA (OBI)
  13:35:43 WALWIL Wallenius Wilhelmsen ASA - Presentation of the result for the third quarter of 2018 (OBI)
  13:22:00 NRS GSF Aksjer har steget over 3.000 prosent (Hegnar)
  12:47:27 AKER Financial calendar (OBI)
  12:24:43 AFG Options issued (OBI)
  12:24:43 AFG Opsjonstildeling (OBI)
  12:23:00 TEL Telenor-datter guider opp (Hegnar)
  12:20:59 AFG Mandatory notification of trades (OBI)
Sidstorlek: