Bli kund

Säkerhet

Netfonds Bank står under tillsyn av det norska Finanstilsynet med fortlöpande kontroller. 

Netfonds Bank är medlem av Bankenes Sikringsfond. Insättningsgarantin gäller insättningar upp till 2 miljoner NOK.

Netfonds Bank är medlem av Verdipapirforetakenes Sikringsfond som täcker ersättningsförpliktade förluster upp till ett värde av 200 000 NOK per skadetillfälle.

 

 

Dina likvider

Netfonds Bank är medlem av Bankenes Sikringsfond. Insättningar upp till 2 miljoner NOK är säkrade genom Bankenes Sikringsfond. Skulle en konkurs inträffa träder insättningsgarantin in. Den ersätter icke-investerade medel på depån upp till ett värde av 2 miljoner NOK.


Dina värdepapper

Netfonds Bank är medlem av Verdipapirforetakenes Sikringsfond. Fonden täcker ersättningsförpliktade förluster som en kund kan orsakas av till följd av Netfonds handelssystem. Fonden täcker upp till 200 000 NOK per skadetillfälle.

Kunders värdepapper är förvaltarregistrerade. Svenska och danska aktier är registrerade på depåkonto med SEB som kontoförande institut. Norska aktier är registrerade på ett depåkonto i VPS där Netfonds Bank är kontoförande institut. Amerikanska aktier är registrerade i DTC med BNP Paribas som kontoförande institut.

Säker kommunikation

Mellan din PC och Netfonds är kommunikationen säker genom att all information är kodad (SSL - Secure Socket Layer). Våra system är öppna hela dygnet. 

Användarnamn och lösenord

För att få tillgång till din portfölj, realtidskurser, kontoinformation och för att kunna handla värdepapper måste du vara inloggad på vår tjänst. För att logga in måste du ha ett användarnamn och ett lösenord som väljs vid kundregistrering hos Netfonds. Om man har glömt sitt lösenord kan man ta kontakt med vår kundservice på telefon +46 (0)8 337500.