Inställningar

Inloggning med hjälp av engångskoder

Engångskod via mobiltelefon

Vår rekommendation är att ladda ner en app för engångkoder till din smarttelefon. En sådan app finns tillgänglig för de allra vanligaste smarttelefonerna. När appen är installerad, kan du med din telefon scanna en bild på vår hemsida. Appen kommer därefter att tilldela dig en sifferkod var 30:e sekund. Denna sifferkod ska du använda som säkerhetskod när du loggar in på Netfonds.

Beställ engångskoder till mobiltelefon här.

Engångskoder via USB

I de fall du inte har tillgång till en smarttelefon kan vi erbjuda en USB-bricka för engångskoder. Du går till vår inloggningssida och sätter in din USB i USB-porten på din dator. Genom att trycka på en knapp på ditt USB, kommer det automatiskt att slås in en säkerhetskod åt dig.

OBS, en USB-bricka kräver tillgång till en USB-port och kan därmed vara begränsad att användas på surfplattor och telefoner.

Om du önskar tilldelas en USB-bricka ska du ta kontakt med vår kundservice.